Raad Dronten besluit (nog) niet tot nulmetingen rond windmolens

Dronten - De gemeenteraad van Dronten heeft donderdagavond een motie van het CDA, SP en PvdA om nulmetingen te gaan houden rond de woonkernen waar windmolens in de buurt komen, weggestemd. Maar dat gebeurde met weinig vreugde en grote verdeeldheid.

Nu kan het nog

De motie stelde dat het van groot belang is ‘zo snel mogelijk in en rond de woonkernen Swifterbant en Biddinghuizen en het buurtschap Ketelhaven nulmetingen uit te voeren, om na plaatsing van windturbines uitgevoerde geluidsmetingen goed te kunnen duiden’.  ‘Niet voor de bühne, maar om vertrouwen te kweken bij de inwoners,’ stelde indiener Willemien Wever (CDA). Ze had kennis genomen van de nuanceringen die bij nulmetingen zijn te plaatsen: je kunt er niets mee als het gaat om handhaving als er geluidsnormen worden overtreden en je kunt die normen er ook niet scherper mee stellen. En ook dat metingen die tijdens het draaien van de windmolens worden gedaan meer zin hebben. ‘Maar inwoners willen allebei, denk ik.’ Peter Duvekot (SP) viel haar bij. ‘Nulmetingen kan alleen nu, nu de windmolens nog niet draaien. Straks is het te laat en ik wil voorkomen dat we onszelf dan voor de kop slaan en zeggen ‘Hadden we het maar gedaan’.’

Bewust van kritiek

Wever was zich bewust van de kritiek op de roep om nulmetingen. ‘Ik heb in de FlevoPost gelezen dat ik het beter de motie ‘gebakken lucht’ kan noemen. Die kritiek, daar hield ik rekening mee.’

Ofschoon wethouder Roelof Siepel die benaming absoluut niet wilde gebruiken, probeerde hij de indienende partijen nog wel ertoe te bewegen de motie niet in te dienen. ‘De zorgen om het geluid nemen we uitermate serieus. Maar de discussie gaat nu over het middel van nulmetingen, terwijl het volgens mij er om gaat hoe we straks kunnen handhaven als geluidsnormen worden overschreden en hoe we snel en adequaat kunnen reageren op klachten als die er komen.’ De gemeente is nu bezig daarvoor beleid te maken. Siepel stelde niet tegen nulmetingen te zijn, maar wil niet de suggestie wekken dat daarmee gehandhaafd kan worden, want daarvoor zijn die nulmetingen veel te complex en dus niet toepasbaar. ‘We verwachten nog dit jaar een handhavingsprotocol op te stellen, waarmee voor iedereen duidelijk is welke normen zijn vastgesteld en hoe we daarop kunnen handhaven.’

Motie ‘Dooie mus’

Siepel stelde dat als de gemeente nu, zonder dat protocol, het besluit zou nemen nulmetingen te gaan houden, daarmee valse verwachtingen zouden kunnen worden gewekt. En dat dat uiteindelijk tot teleurstelling zou kunnen leiden bij inwoners.

GroenLinks was dat met hem eens. ‘Weet u wat zo vervelend is? Je kunt eigenlijk niet tegen de motie zijn. De indieners veronderstellen dat we er zorgen mee wegnemen van inwoners. Terwijl we er dus niets aan hebben, aan die nulmetingen. Als je de motie aanneemt worden er verwachtingen gewekt die je niet kunt waarmaken. Ik noem het daarom liever de motie ‘Dooie mus’,’ zei Paul Vermast.

‘De wethouder heeft een alternatief aangeboden: metingen als de molens draaien,’ probeerde Paul Zuurendonk (VVD) nog, maar CDA, SP en PvdA hielden vast aan hun motie en werden gesteund door D66. Maar dat was niet genoeg: de motie werd met 10 stemmen voor en 13 stemmen tegen weggestemd.  

Gerelateerd nieuws