Column Kees Bakker | Moelijke beslissingen vragen om dappere raad

Dronten - De politiek van Dronten staat voor twee moeilijke beslissingen.

Arbeidsmigranten in voormalig tuincentrum

Bewoners van De Landmaten zijn niet blij met de plannen voor het voormalig tuincentrum Groenrijk aan de overkant van hun wijk en de Dronterweg. Daar is een initiatief voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten in nieuwe gebouwen. En al werd de ‘massale weerstand’ tegen die plannen door enkele raadsleden wat genuanceerd, het is toch niet makkelijk als politiek weerstand te bieden aan boze omwonenden. Bovendien: dat zijn wel inwoners van de gemeente waar jij vertegenwoordiger van bent, inwoners die zorgen hebben. Die moet je dus linksom of rechtsom wel serieus nemen.

Nulmeting van geluid bij windmolens

Een ander heikel punt: de door omwonenden zo gewenste nulmetingen van geluid bij windmolens. Je kunt als politiek heel makkelijk toegeven aan de wens. Je zet wat geluidsmeters neer, maakt elk kwartaal een mooi rapportje van de gegevens die dat heeft opgeleverd en de bewoners zijn gerustgesteld. Maar zo eenvoudig is het dus niet. Ten eerste zijn er heel wat nuanceringen te plaatsen bij het nut en de noodzaak van nulmetingen en de manier waarop die zouden kunnen of moeten plaatsvinden. En als het nut niet kan worden aangetoond en je het alleen maar doet om ongeruste bewoners nu tevreden te houden, lijkt dat me geen goede zaak.

Bovendien loop je het risico op straks alleen maar nog bozere en meer teleurgestelde bewoners, als er straks wel wat uit die metingen blijkt en de gemeente daar vervolgens niets mee kan doen. In het geval van de geluidsmetingen van het vliegtuiglawaai, waar allerlei geluidsmeetpunten voor zijn ingericht, kun je straks een geluidspiek heel makkelijk relateren aan een overvliegend vliegtuig. Dat kan live. Bij windmolens is het veel lastiger aan te tonen in hoeverre een geluidspiek of constant geluid door die molens komt, wat andere oorzaken zijn, laat staan dat er vervolgens wat aan gedaan kan worden.