Swifterbant biedt plan voor vernieuwing zwembad De Abelen aan

Swifterbant - Werkgroep zwembad De Abelen heeft namens Dorpsbelangen Swifterbant haar eindrapport over de vernieuwing van zwembad De Abelen aangeboden aan wethouder Ton van Amerongen. Heel Swifterbant heeft kunnen meepraten en meedenken over het plan voor de vernieuwde Abelen.

'Voor Dorpsbelangen Swifterbant en veel inwoners van het dorp is het buitenzwembad de Abelen belangrijk. Dit is een belangrijke stap voor het behouden en verbreden van De Abelen', zegt Douwe Kuperus van Werkgroep zwembad De Abelen. 

Het hele jaar sporten en recreëren in de natuur is de basis van het plan. De combinatie van strand met een zwembad en zwemvijver, een zand-en-water speelplaats voor de kleintjes, een terrein voor beachsporten en een deel ingericht voor natuurlijk spelen maken de uitstraling compleet.

Een plan met zeer veel draagvlak

De gemeenteraad heeft in 2019 uitgesproken dat zij, net als voor het zwembad De Alk in Biddinghuizen, ook voor zwembad de Abelen in Swifterbant mee willen werken aan het toekomstbestendig maken van het bad. Hierbij werd aangegeven dat het plan hiervoor vanuit de gemeenschap zelf moest komen. In september 2019 ging de werkgroep aan de slag. Kuperus: 'De werkgroep heeft, ondanks alle coronabeperkingen, een grote groep bewoners en stakeholders bereikt. Hierdoor is het een plan geworden met zeer veel draagvlak in het dorp'. 

Partijen bij elkaar brengen

Wethouder Van Amerongen is blij dat er nu een breed gedragen plan is voor De Abelen. De aanbieding van het plan valt samen met de aanstelling van de nieuwe, zeer creatieve, exploitant van de camping. Hieruit kan vast een vruchtbare samenwerking ontstaan. Van Amerongen zegde toe dat de gemeente zich zal inzetten om partijen die een rol kunnen spelen bij de realisatie bij elkaar te brengen. Zo kunnen de handen ineen geslagen worden. Wel temperde hij al te hoge verwachtingen wat betreft de investeringsruimte van de gemeente. Er vinden immers herijkingsgesprekken plaats vanwege noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentebegroting.

Swifterbant praatte mee

De werkgroep voerde eerst tientallen gesprekken met belanghebbende groepen, onder meer sportverenigingen, scholen en kinderopvang. Dit leidde tot een schets van de Nieuwe Abelen. Deze werd in een brochure huis-aan-huis in Swifterbant en het buitengebied verspreid. Onderdeel van deze brochure was een enquête. Kuperus: 'Bijna 500 huishoudens vulden de vragenlijst in. Dit is ruim 20% van de Swifterbantse bevolking'.

'De werkgroep is er van overtuigd dat met dit plan aan de wens van gemeentebestuur en gemeenteraad is voldaan en dat het een mooie start is voor de realisatie van een mooie plek voor sport en recreatie in Swifterbant. Dorpsbelangen Swifterbant heeft het rapport vol vertrouwen aan de wethouder overhandigd.