Raad van State buigt zich over projectplan voor verwijderen Roggebotsluis

Dronten - Een inwoner van Wapenveld, Strandpaviljoen At Sea in Dronten en Kanovereniging Skonenvaarder uit Kampen zijn tegen de plannen voor de vervanging van de Roggebotsluis voor een (hogere) brug en de daaraan gelinkte aanpassing van de N307. Het hoger beroep dient dinsdag bij de Raad van State.

De plannen maken deel uit van het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’. Door het verwijderen van de Roggebotsluis ontstaat een vrije doorstroom tussen het Vossemeer, Drontermeer, Reevediep en de IJssel. Omdat hierdoor de waterstanden omhoog gaan terwijl de dijken daarvoor niet ontworpen zijn, wil het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijken versterken. Dit plan maakt het ook mogelijk het uitwateringskanaal te verleggen vanwege aanpassingen aan de N307.

Ten slotte hebben de gemeenteraden van Kampen en Dronten beide een bestemmingsplan vastgesteld dat een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer mogelijk maakt en de aanpassing van de N307 in de buurt van de Roggebotsluis regelt. Om deze plannen uit te kunnen voeren, zijn ook enkele uitvoeringsbesluiten genomen. Tegen deze besluiten komen een inwoner van Wapenveld, Strandpaviljoen At Sea en Kanovereniging Skonenvaarder in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geluidsoverlast

De man uit Wapenveld woont in de buurt van de N307. Hij vreest geluidsoverlast door het verleggen van de N307 en vindt dat de overheden meer maatregelen hadden moeten nemen om overlast te voorkomen. Ook zou de verkeersbelasting zijn onderschat en zou zijn woning in waarde dalen.

Kanovereniging Skonenvaarder vreest de gevolgen van de hogere waterstanden. Ook zou de goede ontsluiting naar het terrein van de vereniging in het gedrang komen door het verleggen van de N307.

Slecht bereikbaar

Strandpaviljoen At Sea exploiteert een restaurant en huwelijkslocatie aan de Drontermeerdijk en is bang dat zijn locatie tijdens de werkzaamheden niet meer goed bereikbaar is.

De zaak dient dinsdag om 12.30 uur.