Flevoland onderzoekt provinciale democratie

Lelystad - De provincie Flevoland wil graag van haar inwoners weten wat ze vinden van de samenwerking met de provincie. Daarom start de provincie op 25 mei met een zogenaamde Quick Scan Provinciale Democratie.

Inwoners, Statenleden, collegeleden en ambtenaren worden gevraagd hoe ze denken over de samenwerking met de provincie. De informatie wordt anoniem verwerkt en zal als basis worden gebruikt voor een gezamenlijk gesprek over een nog betere provinciale democratie.

De provincie Flevoland wil goed en democratisch samenwerken met al haar inwoners. Samenwerken, ontwikkelen en investeren zijn niet voor niets belangrijke kernwaarden voor de provinciale bestuursstijl. De provincie vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over de toekomst van de provincie. Flevoland zoekt actief de dialoog op en wil hiervoor nieuwe methoden en technieken inzetten.

Quick Scan Provinciale Democratie

Maar hoe vinden inwoners op dit moment dat de samenwerking met de provincie gaat? Om daarachter te komen, zet de provincie de Quick Scan Provinciale Democratie in. Daarin vraagt de provincie naar de ervaringen met de provincie. Wat vinden inwoners van de manier waarop in Flevoland besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is er genoeg ruimte om mee te denken? Hoe kan de provincie initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat willen en kunnen inwoners zelf bijdragen? Wat verwachten mensen van de provincie?

De antwoorden op deze en andere vragen gaat de provincie gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Flevoland met de provinciale organisatie willen samenwerken. Van 25 mei tot en met 15 juni staat de vragenlijst Quick Scan Provinciale Democratie open op de website van de provincie Flevoland. De vragenlijst is ontwikkeld door de landelijke organisatie Democratie in Actie.