Lelystad verruimt Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Lelystad - Het college van de gemeente Lelystad wil inwoners die door de coronaregels geldproblemen hebben, beter tegemoetkomen. Daarom wordt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verruimd. Hierdoor kunnen meer Lelystedelingen in aanmerking komen voor een vergoeding voor noodzakelijke woonkosten.

Verruiming

Belangrijkste aanpassing is dat de TONK aangevraagd kan worden als het (gezins)inkomen minimaal 20% gedaald is, eerder was dit 50%. Ook de TONK-bijdrage is verhoogd tot maximaal € 700,- per maand voor alleenstaanden en € 900,- voor een gezin. De verruimde TONK kan vanaf 20 mei aangevraagd worden.

Door het percentage te verlagen van de daling van het gezinsinkomen en de beschikbare geldmiddelen niet meer mee te nemen, zoals het eigen spaargeld en dat van de minderjarige kinderen, komen meer mensen in aanmerking voor de TONK. Daarnaast wordt er geen woonquote meer gehanteerd, worden meer kosten meegerekend en met het verruimen van de draagkracht, krijgen meer inwoners meer geld uitgekeerd. Het verhogen van de maximumbedragen maakt dat meer inwoners die het geld daadwerkelijk nodig hebben, beter worden  bijgestaan.  

TONK-regels op een rij

De TONK is een tijdelijke uitbreiding op de bijzondere bijstand (Participatiewet). Naast de gezinsinkomstendaling van minimaal 20% en de verhoging van de TONK bijdrage, is de TONK op de volgende punten aangepast:

• er wordt geen minimale woonquote gehanteerd;

• behalve huur/hypotheek (+ servicekosten) en gas/water/licht, worden ook de kosten van de zorgverzekering en andere verplichte verzekeringen als noodzakelijke kosten vergoed;

 • een iets groter bedrag wordt vrij gelaten bij het bepalen van de draagkracht (120% van het sociaal minimum in plaats van 100%, waarvan 80% van het inkomen als draagkracht wordt berekend);

• de beschikbare geldmiddelen voortaan buiten beschouwing worden gelaten.

Wanneer TONK?

De TONK is voor inwoners die door de coronamaatregelen onverwachts minder inkomen hebben, daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen en ondanks andere regelingen en hulp, nog steeds te weinig inkomen hebben. Op de website van de gemeente voor meer informatie over de TONK

Bewoners die eerder TONK aangevraagd hebben (en afgewezen zijn), hoeven niet nogmaals een aanvraag te doen. De gemeente onderzoekt of zij door de aanpassing van de regels wel recht hebben op een vergoeding. Bewoners krijgen bericht of zij na de verruiming van TONK wel of niet een vergoeding krijgen.

Financieel spreekuur

Mensen die door het kwijtraken van een baan in financiële problemen komen of vragen hebben over geldzaken, kunnen terecht bij het financieel spreekuur van Maatschappelijke Dienstvelening Flevoland, telefoon: 0320-211700.

Ondernemers die de  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) willen aanvragen, kunnen naar de website van het Zelfstandigenloket Flevoland. De TONK kan hierop een aanvulling zijn. Vermogen in een onderneming telt niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.