Rechter oordeelt dat burgemeester vergunning voor runnen speelautomatenhal terecht gunde aan Gran Casino

Lelystad - Toenmalig burgemeester Ina Adema heeft in 2019 terecht de vergunning voor het runnen van een speelautomatenhal gegund aan Gran Casino. Tot dat oordeel komt de rechtbank Midden-Nederland.

Bezwaar

Magic Apple, die tot april 2018 naast Fair Play in de Tjalk één van de twee felbegeerde vergunningen had voor het mogen exploiteren van een speelautomatenhal in Lelystad, raakte hierdoor haar vergunning kwijt en stapte naar de rechter. Zij vond dat de vergunningverlening niet eerlijk was gegaan.

De vergunning van Magic Apple voor een speelautomatenhal aan de Middenweg liep af in april 2018. Naast dit bedrijf mochten ook andere partijen zich inschrijven voor de nieuwe vergunning. In totaal kwamen drie aanvragen binnen, die ook alle drie beoordeeld zijn. Bij het verlenen van de vergunning hanteert de burgemeester de zogenoemde ‘Beleidsregel vergunningverlening speelautomatenhallen’.

Verschillende criteria

Een selectiecommissie beoordeelt de aanvragen vervolgens op verschillende criteria, waaronder openbare orde, voorkomen en bestrijden van gokverslaving én voorkomen van verstoring van de woon- en leefruimte. Uiteindelijk behaalde Magic Apple de laagste score. Gran Casino scoorde het hoogst aantal punten. Op basis hiervan heeft de burgemeester die exploitant ook de vergunning verleend.

Volgens Magic Apple zijn er bij het verlenen van de vergunning fouten gemaakt door de burgemeester. Zo zouden de zogenoemde verdeelregels binnen de procedure niet duidelijk zijn geweest. De rechtbank gaat hier niet in mee. De beleidsregel bestaat volgens haar uit duidelijke, precieze en ondubbelzinnige regels die de procedure voor de verdeling van een vergunning voor een speelautomatenhal goed uitleggen.

Op tijd verstrekt

De rechtbank vindt ook dat de burgemeester de informatie over de procedure op tijd heeft verstrekt en bekend heeft gemaakt. De rechtbank komt tot de conclusie dat de burgemeester voldoende inzicht heeft gegeven in de beoordelingen van de selectiecommissie. Daarbij is voldoende toegelicht hoe de aanvragen zijn beoordeeld en wat de verschillen in de aanvragen ten opzichte van elkaar waren. Gelet hierop heeft de burgemeester de aanvraag van Magic Apple mogen afwijzen.