Volop enthousiasme over nieuwbouwplannen voor Praktijkschool

Dronten - 'Dit is een mooi en belangrijk initiatief en wij zijn hartstikke voor.’ Danieke van Baal (GroenLinks) vatte donderdag kort en kernachtig het gevoel van de gehele gemeenteraad samen over de plannen voor de nieuwe praktijkschool bij het station.

Nieuw gebouw

De praktijkschool is een opleiding voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding en hulp nodig hebben. Leerlingen krijgen er, zoals de naam al zegt, veel onderwijs in de praktijk, om hen daarmee voor te bereiden op het leven na de school, of dat werk of een vervolgopleiding is. De noodgebouwen aan de Educalaan waar het onderwijs nu wordt gegeven, zijn aan het einde van hun Latijn.

In het nieuwe gebouw, dat in het schooljaar van 2023/2024 in gebruik moet worden genomen, worden onderwijs, (begeleid) wonen, werken  en maatschappelijke voorzieningen gecombineerd.

Geschrokken van kosten

De gemeenteraad is wel geschrokken van de toegenomen bouwkosten voor de school, van de voor nieuwbouw gereserveerde één miljoen in 2015 tot bijna vijf miljoen nu. Daarnaast plaatst die stijging de gemeente nog voor een ander probleem, want als die wordt doorgerekend over alle gemeentelijke accommodaties, is er 29 miljoen euro gespaard, maar misschien wel 70 miljoen euro nodig bij vervanging. Suzanne Stoop, die namens de PvdA al jaren vraagt om een ‘accommodatiebeleidsplan’, is daar enorm van geschrokken en baalde er ook van dat ze dit nieuws uit de FlevoPost moest vernemen.

Wethouder Ton van Amerongen gaf echter aan dat het om een doorrekening gaat. ‘Ik ga u straks natuurlijk niet een tekort van 40 miljoen euro voorleggen. We zijn nu aan het kijken of er door verschillende maatregelen op de kosten kan worden bespaard: door voor sommige scholen te kiezen voor verbouw in plaats van nieuwbouw, door onderwijsinstellingen met bijvoorbeeld nieuwbouw van een kinderdagverblijf te combineren en zo kosten te besparen. Of door bijvoorbeeld, en het is maar een fictief voorbeeld, de grond waar ’t Dok op staat bij de nieuwbouw van een sporthal te verkopen om er woningen te laten bouwen, en zo wat geld te verdienen voor de nieuwbouw van scholen. Bovendien zijn we nog in gesprek met het Rijk over een eerlijkere en betere vergoeding.’

Verder praten

Kortom: de gemeente heeft nog wat ijzers in het vuur om het dreigende tekort te verminderen. Binnenkort gaat de gemeenteraad daar eens, in een met de benen op tafelsessie, verder over praten.