Gemeenteraad is niet per se tegen arbeidsmigranten aan de Rietweg

Dronten - De gemeenteraad staat niet per se afwijzend tegenover de ontwikkeling van de locatie van het oude tuincentrum Groenrijk tot huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar dat zal dan op z’n minst wel onder strikte voorwaarden zijn.

Consultatie

Dat bleek uit een eerste ‘consultatie’ over dit onderwerp woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Er is een initiatiefnemer die de locatie Groenrijk aan de Rietweg 3 wil ontwikkelen tot huisvesting voor 300 arbeidsmigranten. Daar bestaat veel verzet tegen uit de tegenoverliggende wijk De Landmaten.

Massaal?

Dat verzet is ook tot de politiek doorgedrongen, al wordt daar wel verschillend op gereageerd. Voor D66 is het één van de redenen tegen deze ontwikkeling te zijn. ‘Er is massieve weerstand. Je kunt bij sommige argumenten je vraagtekens hebben, maar het zijn wel onze inwoners,’ vindt Rob van der Schans. De PvdA vindt de weerstand echter niet ‘massief’. ‘Er is een enquête gehouden in de buurt. Daar heeft 55 procent van de bewoners op gereageerd en daarvan is 31 procent tegen. Weet u om hoeveel mensen het dan gaat? Bovendien: waar je dit ook wil doen, er zal altijd weerstand zijn van omwonenden, er zal altijd sprake zijn van een nimby-effect (not in my backyard, of niet in mijn achtertuin),’ vindt Roelf Raterink. De VVD deelt die mening.

Bovendien, zo pleit Paul Vermast van GroenLinks, het gaat hier om een oplossing voor een nijpend probleem: er is grote behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘In de Morinel ging het om ik meen 35 arbeidsmigranten op een locatie waar 174 bezwaarschriften op kwamen. Toch woog voor de gemeenteraad het algemeen belang daar zwaarder.’

Uitstraling

Er zijn meer overwegingen om voor of tegen deze locatie te zijn. Van der Schans vindt de ingang van Dronten aan de Dronterweg één van de mooiste entrees van een dorp in Nederland. Je moet je volgens hem afvragen wat daarvan overblijft als er een huisvesting voor arbeidsmigranten komt.

GroenLinks vindt dat je daarom als gemeente(raad) heel scherp op het ‘beeldkwaliteitsplan’ moet sturen: hoe moet de locatie eruit zien, wat wordt de uitstraling?

Uitbreidingsplannen

En dan is er nog de (komende) discussie over de uitbreiding van Dronten. Dronten wil een flinke duit in het zakje doen als het gaat om de vraag vanuit Den Haag woningen te laten bouwen om de landelijke woningnood tegen te gaan. Tijdens eerste verkennende beschietingen daarover klonk vorig jaar in de gemeenteraad het geluid om juist in de richting van de Rietweg en bij de Van der Hamlaan nieuwe woonwijken te ontwikkelen. Dan moet deze ontwikkeling die ontwikkeling niet al bij voorbaat frustreren.

Maar je kunt ook niet wachten, want er is nu een probleem als het gaat om huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘De discussie over de uitbreiding van Dronten kan zo wel eens een paar jaar duren,’ denkt Paul Vermast. Hij stelde daarom wel de vraag of het misschien mogelijk zou zijn op die locatie in te steken op een iets minder massale ontwikkeling, namelijk een locatie voor 150 arbeidsmigranten. Daarvan heeft de gemeenteraad eerder gezegd dat dat ook valt in te passen binnen de bebouwde kom.

Het CDA opperde juist de mogelijkheid om in te steken op een tijdelijke huisvesting. Dat kan in de vorm van tijdelijke gebouwen, maar dat kan ook in de vorm van permanenten bebouwing, die later een andere functie krijgt. ‘Zodat ze na tien jaar bijvoorbeeld worden omgevormd tot ‘gewone’ appartementen,’ aldus Siert-Jan Lap.

Grondhouding formuleren

En dat zijn grofweg de verschillende wijzen van hoe de gemeenteraad er in staat. D66 en de SP wijzen de locatie zonder meer af. Leefbaar Dronten heeft ook grote moeite met de locatie en vindt het erg veel mensen op een kleine plek. ChristenUnie en het CDA zijn niet per sé tegen, de PvdA vindt het initiatief nu nog niet rijp voor besluitvorming en VVD en GroenLinks zijn overwegend positief.

Dat is waar wethouder Peter van Bergen het mee zal moeten doen om nu eerst de grondhouding van de gemeente tegenover het initiatief te verwoorden. Want het is een initiatief van een particulier, niet een plan van de gemeente. ‘Als ik u zo hoor, zal het niet zondermeer ‘Ja’ zijn, maar dan een ‘Ja, mits’, waarbij er een aantal voorwaarden worden gesteld. Over het beeldkwaliteitsplan komt de gemeenteraad dan later nog te spreken. Het is dan aan de initiatiefnemer om te bepalen of hij aan die voorwaarden kan en wil voldoen en verder wil gaan met het plan.’

Als het een ‘Nee’ wordt van de gemeente is het einde oefening, maar als het een ‘Ja, mits…’ wordt, is het voor de hele gemeenteraad wel belangrijk dat er een goed participatieplan komt, waarin ook de omgeving kan meedenken over de invulling van de plannen. ‘Dat we het hier nu over hebben, is een uitkomst van die participatie: niet gelijk verder gaan met het ontwerpproces, maar eerst van de gemeenteraad horen of we hier wel mee verder moeten of niet,’ zei wethouder Van Bergen.

Bedrijventerreinen

Overigens is, in afgeleide van de bespreking van dit initiatief, donderdag ook weer gepraat over de mogelijkheid van huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat niet te willen toestaan, mits er bij een individueel plan een goede motivering zou zijn waarom het daar nodig is, het de bedrijvigheid op het terrein niet in de weg zit en het ook veilig kan. ‘Vanuit die gedachte kijken wij nog steeds naar de mogelijkheden,’ zei Peter van Bergen donderdag.  

En voor wat betreft de uitbreiding van Dronten: de discussie daarover wordt gevoerd samen met de integrale omgevingsvisie die Dronten maakt, en ook daarin vindt er een uitgebreid participatieproces met inwoners plaats. ‘Eerst horen of de inwoners willen dat Dronten uitbreidt, hoe dat dan moet en wat daarbij belangrijk is, om dat mee te nemen in het te formuleren beleid,’ aldus de wethouder. Dat gesprek vindt in het najaar plaats.