Resultaat onderzoek RIVM bevestigt geur uit riool van Punter

Lelystad - Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat diverse chemische stoffen in het rioolwater de stank in De Punter van zaterdag 8 en zondag 9 mei hebben veroorzaakt. Met name geraffineerde aardolieproducten zoals benzine en het licht ontvlambare propeen waren de boosdoeners. Hoe deze stoffen in het riool terecht zijn gekomen is nog niet bekend.

Monster van de vloeistof

Bewoners van de Punter maakten melding van een benzineachtige geur uit het riool. Na metingen van de brandweer werden bewoners uit voorzorg geëvacueerd. Een monster van de vloeistof is uit het riool genomen en opgestuurd naar het RIVM. Het RIVM heeft onderzoek gedaan en de uitslag van het onderzoek is dus bekend. De aanwezigheid van de gevonden stoffen zorgt voor een penetrante geur en komt overeen met de klachten van afgelopen weekend. Zoals op de website lelystad.nl staat, wordt bewoners geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts als zij lichamelijke klachten hebben. Bewoners zijn met een brief geïnformeerd wat ze moeten doen als ze geestelijke klachten hebben.

Oorzaak

Burgemeester Meijdam geeft aan blij te zijn nu te weten uit welke stoffen de vloeistof uit het rioolwater bestaat. Tegen de inwoners van Lelystad zegt hij: Uw zorgen over uzelf, familieleden of uw huisdieren zijn daarmee wellicht niet weggenomen. Dat begrijp ik. Neem dan vooral contact op met uw huisarts of, in geval van uw huisdier, met de dierenarts. Helaas is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest. Dat onderzoek is nog in volle gang. Ik hoop dat u inmiddels een beetje bijgekomen bent van alle gebeurtenissen. Zodra er meer bekend is uit het politieonderzoek gaan wij hierover berichten op onze website.'

Geen nadelige gevolgen

Duidelijk is dat er stoffen in het riool aanwezig waren die er niet in horen te zitten, geeft hij aan. 'Uit de analyse monsters blijkt het een mengsel van stoffen te zijn geweest, dat overeenkomsten vertoont met aardolieproducten zoals benzine. Doordat mensen snel zijn geëvacueerd, konden zij de stoffen vanuit het riool maar relatief kort ruiken en inademen. Om deze reden zijn er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid te verwachten.'

Wie vragen heeft kan mailen naar veilig@lelystad.nl.

Gerelateerd nieuws