Erfgoedvereniging Heemschut vreest aantasting Flevolands landschap

Lelystad - Erfgoedvereniging Heemschut vreest dat het 'Programma Landschap van de Toekomst' van de provincie Flevoland leidt tot een aantasting van het Flevolandse landschap. Dit schrijft Heemschut in haar zienswijze op het programma.

Wil tot bescherming

Ondanks de lovende woorden van de provincie, over het landschap, ontbreekt het aan de wil tot bescherming, stelt Heemschut. 'Dat geldt bijvoorbeeld voor de Knardijk en ook voor het landschappelijke karakter van de A6. Het beeld dat de provincie van het Flevolandse landschap schetst, als een casco- en een ingenieurslandschap, is niet terecht. Zelfs de Noordoostpolder, waar het agrarisch karakter overheerst, was volwaardig genoeg om het op te nemen op de Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010.'

Hoogopgaande bomenrijen

Gevreesd wordt dat de hoogopgaande bomenrijen, zo karakteristiek voor het polderlandschap, zullen verdwijnen als gevolg van 'verbeterdrift, omdat ze als monotoon te boek staan, dat wil zeggen gevoelig voor ziekten'. 'Wat de werkelijke waarde is van het landschap, blijkt uit het datacentrum bij Zeewolde. Uit de pas gepubliceerde Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat het datacentrum alleszins schadelijk is voor onder meer het landschap. Er wordt afgeweken van regeringsbeleid en in weerwil daarvan vindt superverrommeling plaats: open landschap wordt opgeofferd aan een dozencomplex.'