Voorlopig geen Skaeve Huse in Lelystad

Lelystad - Er komen vooralsnog geen ‘Skaeve Huse’ in Lelystad. De gemeente concludeert samen met Centrada dat er op dit moment geen behoefte aan is.

Lange zoektocht

In 2011 besloten de woningbouwstichting en de gemeente op zoek te gaan naar een locatie voor vier tot acht van dergelijke woningen. Skaeve Huse is Deens voor ‘rare huizen’: woningen voor mensen die in hun woonomgeving zoveel overlast veroorzaken dat ze niet meer in een normale wijk kunnen wonen. Ook gaat het vaak om mensen die zorg mijden en/of uitbehandeld zijn. Het zijn kleine, zelfstandige woningen op een aparte locatie met een beheerder die toezicht houdt.

Onvoldoende aanleiding

‘De afgelopen periode is onderzocht of er nog steeds behoefte is aan een dergelijke voorziening voor inwoners van Lelystad. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat er wel degelijk geregeld zorgelijke en overlastgevende situaties zijn, maar dat die in vrijwel alle gevallen met de huidige inzet en voorzieningen kunnen worden aangepakt. De conclusie is dat er nu onvoldoende aanleiding is om in Lelystad een Skaeve Huse te realiseren. Het college staakt daarom de zoektocht naar een geschikte locatie,’ laat de gemeente weten.

Eerdere locatie

In een eerdere zoektocht naar een locatie werd, nadat veel locaties de revue waren gepasseerd, uiteindelijk gekozen voor de locatie ‘Campus Midden’, ergens tussen het politiebureau en het Ravelijn aan de ene kant, richting de Larserdreef aan de andere kant. Deze locatie werd later niet meer geschikt geacht. Tussen het politiebureau en het Ravelijn is een nieuwe woonwijk gepland en richting de Larserdreef wordt komend schooljaar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs Porteum in gebruik genomen.

Gestaakt

Daarom besloot de gemeente eerder dit jaar eventueel een onderzoek te starten naar een nieuwe locatie, maar eerst met Centrada te gaan overleggen of er nog wel steeds behoefte is aan Skaeve Huse. Dat overleg heeft opgeleverd dat die behoefte er nu niet is en de zoektocht naar een geschikte locatie dus kan worden gestaakt