Column Kees Bakker | Goed geregeld

Lelystad - Afgelopen weekend werd een groot gedeelte van De Punter ontruimd vanwege een vreemde stof in het riool, die mogelijk voor explosiegevaar zou zorgen.

Het zet je wel aan het denken, zo’n grootscheepse ontruiming en evacuatie. Ten eerste laat het zien dat als het gaat om veiligheid we de zaakjes goed geregeld hebben in Nederland, mocht de situatie in Lelystad ook voor de rest van Nederland gelden. Een geroken gaslucht wordt uitermate serieus genomen, huizen worden ontruimd, voor bewoners wordt indien dat nodig is en men zelf nergens terecht kan noodopvang geregeld, de wijk wordt afgesloten. Het is indrukwekkend hoe snel en efficiënt alles gaat. Ik zeg daarbij niet dat er niets misgaat, er zijn ook bewoners geweest die er pas zondag achter kwamen dat ze zaterdag eigenlijk hun huis hadden moeten verlaten, maar toch…

Het zet je ook aan het denken over andere zaken. Wat als er hier sprake was van een nationale ramp en mensen massaal op de vlucht moesten? Wat als er sprake was van oorlog en huis en haard verlaten de enige optie lijkt om te overleven? Wat als er in de directe nabijheid niet onmiddellijk opvang en zorg beschikbaar was, en je maar een richting op ging met je gezin in de hoop ergens anders wel hulp en onderdak te vinden? Wat als je vervolgens in een ander land terechtkomt, waar je wel wordt opgevangen, maar op straat ook de oorspronkelijke bewoners hoort zeggen dat je moet oprotten naar je eigen land?

We hebben de zaken goed geregeld in Nederland. Dat is één van de verworvenheden van de welvarende maatschappij waarin we wonen. Die voor de één beter is dan voor de ander, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar over het geheel genomen is het leven goed in Nederland en leven we in een rijk land.

Tegelijkertijd is de beschaving en de manier waarop we alles geregeld hebben ook een dun laagje vernis en kan dat zomaar verdwijnen op het moment dat zich echt grote rampen voordoen. Zo kort na het vieren van onze vrijheid en het herdenken van de doden die in de Tweede Wereldoorlog en bij conflicten daarna zijn gevallen, is dat geen overbodig besef. Tijden van grote crisis halen het beste, maar ook het slechtste in mensen naar boven. Maar niet teveel somberen nu, want afgelopen weekend liet vooral zien hoe goed de dingen in Nederland geregeld zijn.

Rest nog de vraag wat die brandbare stof in het riool was. Ik moest gelijk denken aan drugsafval. Als dat zo is en iemand in zijn huisje grote hoeveelheden brandbare en explosieve troep in het riool heeft gedumpt, mag diegene wat mij betreft vervolg worden voor poging tot doodslag. Je zal er maar naast wonen.