Gemeenteraad roept op tot nieuw overleg over golfbaan

Lelystad - Een groot deel van de gemeenteraad wil dat de gemeente nog eens in gesprek gaat met alle betrokkenen rondom de golfbaan en de plannen van ontwikkelaar Unigolf een deel van de golfbaan te bebouwen met woningen. De gemeente moet ‘de smeerolie’ vormen om het gesprek tussen de ontwikkelaar, de verschillende bewonersverenigingen, het burgerinitiatief en de golfclub weer op gang te brengen.

Bestemmingsplan

Dat voorstel doet de VVD, daarin gesteund door de PVV, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij en Mooi Lelystad. Deze partijen zijn goed voor 17 van de 35 raadszetels.

Inzet van de gesprekken moet zijn het behoud van een golfbaan voor Lelystad, al dan niet in afgeslankte vorm. Daarbij moet de gemeente ook ‘actief meewerken aan de verkenning van wijziging van bestemming’. Het bestemmingsplan in het gebied staat nu niet toe dat er woningen worden gebouwd op de golfbaan, daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. En daar gaat uiteindelijk de gemeenteraad over.

Hoorzitting

Het voorstel van de VVD werd dinsdag aangekondigd tijdens een hoorzitting over het onderwerp. Daarin gaf de Bewonersvereniging van het Flevo Golf Resort aan dat men onlangs een enquête heeft gehouden onder de bewoners van de wijk. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid zich niet kan vinden in de bouwplannen van Unigolf, die op 9 van de 18 holes in het gebied nog eens 138 woningen wil bouwen. Voorzitter Cees Basemans van de vereniging vond dat een ‘verrassende uitslag’.

Hij gaf ook aan dat een kleine minderheid van de bewoners, 41 procent, wel wil praten over een beperktere vorm van bebouwing, maar dat men vooral wil dat er een einde komt aan de discussie over de golfbaan en de woningbouw. ‘Als er maar een einde komt aan deze sleur.’

Geen beweging

Dat einde lijkt echter voorlopig nog niet in zicht. De betrokken partijen zijn allemaal heel duidelijk in wat ze willen en lijken niet tot enige beweging te brengen.

Unigolf wil gewoon af van de golfbaan. Woordvoerder Herbert Pasveer zegt dat de exploitatie van de golfbaan niet rond te krijgen is en dat men er de afgelopen jaren vier ton per jaar verlies op heeft geleden, een verlies dat in 2019 zelfs opliep tot 800.000 euro en het afgelopen jaar tot 770.000 euro. ‘Dat valt gewoon niet vol te houden.’

Met de opbrengst van de nieuw te bouwen woningen wil Unigolf de Golfclub Lelystad een bruidsschat meegegeven: het clubgebouw, de 9-holes golfbaan die overblijft en daarbij nog eens 4 tot 5 miljoen euro voor het toekomstig onderhoud. Daarmee moet de golfclub in staat zijn de baan zelfstandig te exploiteren.

Geen bebouwing

Daar tegenover staat de bewonersvereniging van het Golfpark, die faliekant tegen elke verdere vorm van bebouwing is. Een groot deel van het terrein dat Unigolf wil bebouwen ligt aan het Golfpark. Ook het ‘Burgerinitiatief Flevo Golf Resort, Golfpark en andere belanghebbenden’ is fel tegen elke vorm van verdere bebouwing. Beide partijen stellen zich op het standpunt dat Unigolf al meer woningen heeft mogen bouwen dan aanvankelijk de bedoeling was en dat de maat nu vol is. Verdere bebouwing tast het groene karakter van de wijk aan, en mensen zijn daar juist vanwege dat groene karakter en de golfbaan gaan wonen.

Volgens Jaap Porsius van het burgerinitiatief, dat zegt te spreken namens honderden bewoners van het Golfpark en het Golf Resort, is de golfbaan prima rendabel te krijgen. Men heeft daar ook een plan voor ingediend, voor een 18-holes en anders een 9-holes golfbaan. Volgens Pieter Cassé van de Bewonersvereniging Golfpark zou de gemeente ertoe moeten overgaan Unigolf te onteigenen, om zo het beheer over de golfbaan te krijgen.

Kansen Golfclub

Daar tussenin staat weer de Golfclub Lelystad, die op zich geen mening heeft over meer woningen in het gebied, maar wel de golfbaan verloren ziet gaan en dat wil voorkomen. Men denkt een 9-holes golfbaan prima zelf te kunnen exploiteren. Raadslid Murat Aktan vroeg voorzitter Wil van Meer waarom men dat denkt, want de golfclub is de afgelopen jaren wel enorm in ledental achteruit gegaan: van ooit 650 naar lange tijd een stabiel aantal van 400, maar daarvan zijn er nu nog zo’n 200 over.

Van Meer denkt echter dat er mogelijkheden zijn, omdat een groot deel van de leden nu elders golft, maar wel lid is gebleven en dolgraag weer in Lelystad wil golfen. Het is juist de onrust rond de golfbaan die zorgde voor een leegloop. Bovendien biedt de sluiting van de golfbanen in Biddinghuizen en Harderwold kansen voor Lelystad.

Hakken in het zand

Maar die kansen worden voorlopig niet benut, of geput, om in golftermen te blijven. Want Unigolf heeft de golfbaan nu gesloten en is ook niet van plan die, gezien de verliezen die men er op lijdt, binnenkort weer te openen. Verder gaven vrijwel alle partijen dinsdag aan best open te staan voor verder overleg, maar niet tot concessies of enige beweging. En dan is de vraag wat verder overleg voor zin heeft.

Want de hakken staan in het zand. Unigolf wil van de gemeente een ‘verklaring van geen bezwaar’ tegen haar plannen. De gemeente heeft aangegeven die om een aantal redenen niet te willen afgeven: ten eerste staat het bestemmingsplan de woningbouwontwikkeling niet toe en ten tweede is het in strijd met een aantal gemeentelijke visies. Unigolf heeft al aangegeven het daar niet mee eens te zijn en naar de bestuursrechter te stappen. Het Burgerinitiatief heeft vervolgens aangegeven bij het wel toestaan van woningbouw tot aan de Raad van State te gaan om tegen de plannen te strijden.

Onmogelijke opgave?

Toch is ‘bemiddeling’ en ‘bij elkaar brengen van partijen’ wat verschillende partijen het college in de persoon van wethouder Adam Elzakalai vragen te doen: de partijen bij elkaar aan tafel brengen en zoeken naar een oplossing, waardoor de golfbaan in Lelystad niet verloren gaat. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van volgende week wordt over dat voorstel verder gepraat.  D66 zal dan ook met een voorstel komen, zo bleek de dag na de hoorzitting, waarin men het college vraagt maximaal in te zetten op het behoud van een (9-holes) golfbaan en te kijken of Unigolf elders in Lelystad woningen kan ontwikkelen.

Gerelateerd nieuws