Woonzorg Flevoland breidt woonzorglocaties uit

Lelystad - Woonzorg Flevoland investeert in de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit. Hiermee geeft zij invulling aan de grote maatschappelijke opgave waar ook Flevoland mee te maken heeft.

Door de vergrijzing groeit de vraag naar complexe zorg voor ouderen en naar verpleeghuisplaatsen sterk. Dit jaar en volgend jaar breidt Woonzorg Flevoland uit met in totaal 54 nieuwe woonzorgappartementen op ’t Landleven en bij de Hanzeborg in Lelystad.

Toenemende zorgvraag

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2030 zijn verdubbeld in Nederland. Ook Flevoland krijgt te maken met deze toenemende zorgvraag. John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland en lid van in de landelijke taskforce Wonen en Zorg, “In Flevoland speelt de demografische samenstelling van de bevolking nog eens extra mee. De pioniers die vanaf de jaren zeventig in onze provincie zijn komen wonen, worden juist nu tegelijk ouder. We verwachten een aanzienlijke stijging in de vraag naar complexe zorg, zowel in aantallen als in zorgzwaarte.”

Veilige omgeving

Deze zomer worden de nieuwe woonzorgappartementen op ’t Landleven in gebruik genomen en naar verwachting in het najaar van 2022 de nieuwe woonzorgappartementen op de Hanzeborg. 'We zijn blij met de uitbreidingen, want het is pure noodzaak. Het beleid van de overheid is erop gericht om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Dat is goed, want mensen willen dit zelf ook graag. Door het aanbieden van goede zorg thuis, met bijvoorbeeld het Volledig Pakket Thuis, is dit ook mogelijk,' vertelt John Bos. 'Maar soms lukt het niet langer thuis en is opname in een zorginstelling nodig. Dan moet die veilige en beschermde omgeving waar mensen met kwalitatief goede zorg kunnen wonen, er zijn. Het liefst dicht bij familie en in de omgeving waar mensen hebben gewoond. Oog voor de mens en kwaliteit van leven tot in de laatste levensfase. Daar gaat het om.'

Informatie

De komende periode wordt er volop gebouwd aan nieuwe woonzorgappartementen in Lelystad. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Woonzorg Flevoland voor meer informatie en beschikbaarheid via e-mail zorgadvies@woonzorgflevoland.nl of telefonisch via 0320-229173.