Vrijheid en herdenken (2): 'Vrijheid is je eigen keuzes kunnen maken'

Dronten - ‘Vrijheid betekent voor mij dat je mag stemmen, je mening mag uiten, je respectvol wordt behandeld. Dat ik als vrouw kan studeren, dat ik mijn eigen leven kan en mag leiden. Dingen die in onze maatschappij zo vanzelfsprekend zijn, terwijl dat niet overal zo is.’ Renée Brunt (30) uit Dronten hecht waarde aan haar vrijheid en is zich daar bewust van.

Muziek maken

‘Als kind voelde ik me niet vrij. Ik werd beperkt in wat ik kon en wat ik mocht. Ik kreeg vaak te horen ‘Jij kan dat niet, daar ben je niet slim genoeg voor’, terwijl ik dacht ‘Dat kan ik wel’. Voor mij is het dan ook vrijheid dat ik bezig kan zijn met de dingen waar ik van hou: muziek maken, zingen. Dat ik daarin kan studeren. Dat ik mijn eigen keuzes kan maken.’

Beperkt

‘De afgelopen periode heb ik me wel beperkt gevoeld in mijn vrijheid. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het afstuderen aan het conservatorium, maar dat kan niet op de manier zoals ik zou willen. Ik kan niet optreden. Tegelijkertijd zitten er aan elke donkere kant ook lichtpunten. Zo heb ik me de afgelopen periode in veel dingen kunnen verbeteren. Ik ben veel meer gaan sporten. Ik heb meer oog gekregen voor mijn directe omgeving. Ik heb mijn buurt waarin ik woon hier in Dronten beter leren kennen. Dat zijn waardevolle dingen die misschien niet gebeurd waren als de coronabeperkingen er niet waren geweest.’

Littekens

‘De onvrijheid van nu kun je natuurlijk niet vergelijken met die van een oorlog. Mijn opa, die heel belangrijk voor me is en met wie ik een erg goede band heb, heeft de oorlog nog meegemaakt. Hij draagt daar nog altijd de littekens van. We hebben het daar niet over, ik wil die pijnlijke tijd niet bij hem oprakelen, maar ik zie het wel. In zekere zin draag ik de Tweede Wereldoorlog daarom ook in me’.

Anne Frank

‘Mijn afstudeerproject staat in het teken van Anne Frank. Voor mijn eindexamen moest ik een avondvullend programma rondom een thema maken. Ik heb voor Anne Frank gekozen, daar omheen muziek uitgezocht. Ik zing er zelf bij, word begeleid door een pianist en een violist en er is een verteller. Ik heb voor dat thema gekozen omdat het belangrijk is dat het doorverteld wordt. Herdenken is belangrijk. Om nooit te vergeten hoe het is geweest, hoe het ook kan zijn. Omdat praten daarover zorgt voor meer begrip voor elkaar, meer respect en minder agressie. En omdat muziek troost kan bieden en leed kan verzachten.’