Duurzaamheidstrends in de bouwsector

Aangeboden door: ferex.nl

Klimaatontwikkeling blijft ons steeds meer zorgen opleveren. Zo staat in het Klimaatakkoord van Parijs dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet gedaald zijn ten opzichte van 1990. Bij sommigen is de klimaatverandering wat op de achtergrond geraakt, maar over het algemeen blijkt dat we de klimaatverandering door COVID-19 nog niet zijn vergeten.

Door heel Nederland heen zien we steeds meer initiatieven, zoals het stimuleren van elektrische auto’s, de aanleg van diverse zonne- en windparken, en niet te vergeten de verduurzaming in de bouwsector! Maar wat doen we dan anders in de bouwsector? Wij leggen je dat graag uit. Daarom nemen we in dit artikel kort een aantal duurzaamheidstrends uit de bouwsector onder de loep.

Duurzaam aanleggen van bouwplaatsen

Bouwplaatsen worden steeds duurzamer. Wist je dat dit al begint bij het gebruik van draglineschotten? Een draglineschot zorgt voor de ondergrond op een bouwplaats. Dit kan zowel een tijdelijke ondergrond zijn om een weg te maken, maar ook om zware machines op te laten opereren! De site engineers gaan steeds bewuster om met het effect van een draglineschot. Zo wordt er steeds meer gekeken naar; wat kan een draglineschot dragen? Van wat voor materiaal is het gemaakt? En wat zijn de afmetingen van een draglineschot? Zijn het duurzaam gefabriceerde draglineschotten?

Door de vragen en eisen die site engineers zijn gaan stellen moeten fabrikanten en leveranciers meebewegen richting duurzame draglineschotten. Zo zijn er rijplaten die al duurzaam zijn! Met het gebruik van deze rijplaten blijft flora en fauna behouden en wordt het aantal logistieke bewegingen op de bouwplaats gehalveerd. Deze duurzame rijplaten zijn de toekomst.

Herbruikbare bouwmaterialen

Steeds vaker zien we circulariteit terugkomen. Onder circulaire bouwmaterialen verstaan we producten en onderdelen, die worden hergebruikt! Dit gebeurd in diverse ketens in de bouwsector, zoals bij slopers, bouwgroothandels, architecten en vastgoedbeleggers.

Onderhoud

Onderhoud wordt steeds belangrijker. De reden daarvoor is dat onderhoud de levensduur van de materialen verlengt. Om je een voorbeeld te geven: Je hebt een lift nodig in je nieuwe gebouw. Voorheen liet je een partij komen om een lift te installeren, en dan had je een lift ‘’gekocht’’. De hedendaagse trend is dat je de lift leaset, maar dan voor een x aantal liftbewegingen. Die worden verlengd zodra je onderhoud pleegt. Hierdoor wil de leverancier stimuleren dat je de lift blijft onderhouden, zodat je de levensduur verlengt!

Elektrische vervoersbewegingen

Wist je dat 33% van de Nederlandse vervoersbewegingen uit de bouw voortkomen? Dat betekent dat er in de bouw een hoop CO2 wordt uitgestoten. Elektrische auto’s zijn al goed op weg om Nederland te verduurzamen, maar het zware transport nog niet. Zo zie je sporadisch een elektrische vrachtwagen rijden, maar wat je wel steeds meer ziet, zijn elektrische kranen op bouwplaatsen! De eerste stap is gezet.