City Marketing Lelystad gaat als zelfstandige organisatie verder

Lelystad - City Marketing Lelystad blijft als zelfstandige organisatie bestaan. Op projectbasis zal men voor de gemeente opdrachten blijven doen. Dat zijn de gemeente en CML overeengekomen.

Dreigende opheffing

Op 10 november vorig jaar besloot de gemeenteraad tijdens een vergadering te stoppen met City Marketing Lelystad (CML) en de jaarlijkse subsidie van 580.000 euro aan de organisatie per dit jaar stop te zetten. Dat besluit werd vrij plotseling genomen: er lag wel een rapport over het functioneren van City Marketing, waar één en ander verbeterd moest worden, maar tot dan toe was ook de intentie uitgesproken verder te gaan met CML en als gemeente beter te gaan sturen op de gewenste resultaten.

CML legde zich dan ook niet zomaar neer bij de stopzetting en dreigende opheffing, maar nam een advocaat in de arm en eiste van de gemeente dat de tot dan toe gemaakte afspraken gewoon en netjes zouden worden nagekomen. Daarom zou de subsidie over 2021 gewoon moeten worden doorbetaald en zouden de reeds gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het Grachtenfestival, het NK Kite- en Windsurfen en de wielerronde BinckBank Tour ook moeten worden nagekomen.

Overeenstemming

De wethouder ging daarop met de organisatie in gesprek over het besluit van de gemeenteraad en hoe één en ander afgewikkeld zou moeten worden. Daarin is nu overeenstemming bereikt. De partnerovereenkomst die er eerder was met CML, en waarin de subsidie was geregeld, is nu beëindigd. ‘Voor de toekomst betekent dit dat City Marketing Lelystad als zelfstandige organisatie verder kan en dat de samenwerking tussen gemeente en CML niet meer in een overeenkomst vastligt, maar op projectbasis kan plaatsvinden,’ meldt de gemeente in een kort persbericht. ‘Inmiddels is het proces dat daarbij hoort tot tevredenheid van beide partijen afgerond en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.’


Gerelateerd nieuws