Nog geen besluit over nulmetingen voor geluid rond windmolens

Dronten - De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag nog geen besluit genomen over eventuele nulmetingen voor het geluid rond de windmolens die bij Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven komen.

Het CDA wilde een toezegging van de gemeenteraad dat die er komen. Onder de kop ‘Meten is weten’ had men een voorstel voorbereid, samen met D66 en de PvdA, maar uiteindelijk werd die toch niet in stemming gebracht.

Verbazing over timing

Veel partijen verbaasden zich over de timing van het voorstel, omdat er op 19 mei een webinar over het onderwerp is, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden rond nulmetingen worden uitgelegd. ‘Meten is weten, maar je moet eerst weten wat je wil weten voordat je kunt meten,’ zei wethouder Roelof Siepel, die zei voor nulmetingen te zijn. Maar hij pleitte ervoor eerst het webinar af te wachten, omdat daarin uitgelegd zal worden wat wel en wat niet gemeten kan worden, en om zo ook geen valse verwachtingen bij bewoners op te wekken.

Uiteindelijk besloot het CDA, na flinke druk van andere partijen, het voorstel aan te houden tot na 19 mei.