Gemeente Dronten gaat een andere toon aanslaan in het tegengaan van het oneigenlijk grondgebruik

Dronten - De gemeente Dronten gaat een andere toon aanslaan in het tegengaan van het oneigenlijk grondgebruik. Dat kondigt het college in een brief aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad had daarom gevraagd, omdat het klachten blijft regenen in dit dossier.

Communicatie

Bij het oneigenlijk grondgebruik worden bewoners die een stukje gemeentegrond bij de tuin hebben getrokken aangeschreven. Zij kunnen de grond in sommige gevallen kopen en in andere gevallen moet de grond worden teruggegeven aan de gemeente en in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Dat levert af en toe conflicten op, als bewoners het niet eens zijn met de gemeente. Vaker wordt er geklaagd over de manier waarop de gemeente communiceert. Bewoners voelen zich onheus bejegend en weggezet als een crimineel, terwijl men zich soms van geen kwaad bewust is. Omdat de klachten over de communicatie ook regelmatig de gemeenteraad bereiken, heeft die eind maart het college opgedragen alle nu nog lopende zaken te bevriezen en eerst te komen met een verbeterd communicatieplan.

Toon van de muziek

Dat is er nu. De gemeente stelt in het plan dat het altijd de bedoeling is er met bewoners samen uit te komen. ‘De vrijwillige oplossing staat daarbij voorop.’ Ook is het de intentie weg te blijven van handhavingsacties: die worden alleen ingezet als het echt niet anders kan.

‘Het is echter de toon die de muziek maakt,’ geeft men echter zelf ook toe. Daarom is er nu een stappenplan opgezet, waarbij bewoners in zeven stappen benaderd worden als er in de ogen van de gemeente sprake is van oneigenlijk grondgebruik. In eerste instantie zal er altijd, indien mogelijk, telefonisch contact plaatsvinden. Daarnaast zal er, als men er samen niet uitkomt, altijd mediation worden aangeboden. Alle aan bewoners gerichte brieven zullen voor ze de deur uitgaan door de gemeentelijke werkgroep ‘Duidelijke taal’ worden herschreven. Daarnaast stelt men de gemeenteraad voor om met een groep inwoners die hierin te maken heeft gehad met de gemeente in gesprek te gaan over de communicatie. ‘Zo kunnen we leren vanuit de logica van de inwoner. Daar passen wij dan onze werkwijze op aan.’

De raad is aan zet

De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het nieuwe communicatieplan. Pas als die er mee instemt, worden de lopende zaken in dit dossier weer opgestart.