JEL wordt het nieuwe toegangspunt voor de gespecialiseerde jeugdhulp in Lelystad

Lelystad - De gemeente Lelystad wil de toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp efficiënter inrichten. Om dit te bewerkstelligen gaat het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) met ingang van 1 juli op in de nieuwe organisatie onder de naam JEL (Jeugd Lelystad).

Het Informatie & Adviespunt, ook een initiatief van de gemeente met als drijvende kracht de GGD, zal de eerste hulpvragen opvangen.

Aanpak Sociaal Domein

Met de Aanpak Sociaal Domein kiest de gemeente voor een fundamentele koerswijziging. De nadruk komt te liggen op het versterken van de eigen kracht van inwoners, het eigen netwerk en lichte ondersteuning vanuit de basis. Dit alles om problemen en vragen al in een vroeg stadium en met zo licht mogelijke professionele hulp op te vangen en op te lossen. De gemeente kiest voor een integrale aanpak voor alle hulpvragen met een steviger toegang- en regiefunctie voor de meer specialistische zorg. De gewenste toegang en regie hiervan komen in handen van JEL.