Nodige nieuwbouw Praktijkschool is flinke uitdaging voor politiek

Dronten - De nieuwe praktijkschool van het Almere College die bij het station wordt gebouwd zal een combinatie bevatten van leren, wonen en werken in één gebouw. Het is de bedoeling dat de school in het schooljaar van 2023/2024 in gebruik wordt genomen.

Nieuwbouw nodig

De praktijkschool is een opleiding voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding en hulp nodig hebben. Leerlingen krijgen er, zoals de naam al zegt, veel onderwijs in de praktijk, om hen daarmee voor te bereiden op het leven na de school, of dat werk of een vervolgopleiding is.

Het onderwijs wordt nu nog gegeven in een aantal noodgebouwen aan de Educalaan, waarvan onlangs het besluit is genomen die op te knappen. Maar die gebouwen zijn aan het einde van hun levensduur. In 2018 is daarom het besluit genomen een verkenning te doen naar nieuwbouw. De school komt tussen school Het Perron en het Willem-Alexanderplein.

Combinatie

Er wordt, samen met het Almere College en woningbouwstichting OFW, ingezet op de combinatie van een school met daarbij zestig appartementen voor jongeren die begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Ook wordt er ingezet op een hechtere samenwerking met het bedrijfsleven en de hulpverlening en komt er in de plint een lunchcafé en een fietsenreparatie/stalling, waar jongeren van de praktijkschool ervaring kunnen opdoen.

Flinke uitdaging (1)

Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad, die moet instemmen met de nieuwbouwplannen en het benodigde budget voor de bouw van de school. Dat is in twee opzichten een flinke uitdaging. Ten eerste is er tot nu toe voor de nieuwbouw een bedrag van ruim één miljoen euro gereserveerd, maar dat is een niet geïndexeerd bedrag op basis van de geschatte bouwkosten in 2015. Inmiddels zijn die kosten enorm gestegen en worden de nieuwbouwkosten van de school geraamd op een kleine vijf miljoen euro.

Woningcorporatie OFW neemt de kosten van de bouw van de woningen en de ‘maatschappelijke plint’ op zich.

Flinke uitdaging (2)

Daarbij staat de gemeenteraad voor een tweede uitdaging, waarbij het gehele accommodatiebeleid van de gemeente (onderhoud, kosten en vervanging van de gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen) grondig moet worden herzien. Voor de periode tot 2025 is er voorzien dat er in totaal 70 miljoen euro nodig is voor vervangende nieuwbouw, waar er slechts voor 29 miljoen euro gespaard is. Dat betekent dat er een tekort is van 41 miljoen euro.