Gemeente Lelystad gaat erfgoedbeleid maken

Lelystad - De gemeente gaat een erfgoedverordening maken, waarin wordt vastgelegd welke ‘stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische voor Lelystad karakteristieke gebouwen, ensembles en locaties’ beschermd zouden moeten worden. Dat voorstel van GroenLinks kreeg dinsdag een overgrote meerderheid van de gemeenteraad achter zich.

Discussies

‘We hebben in de gemeenteraad discussies gevoerd over de Waterwijzer, het Smedinghuis, de SGL, het Werkeiland en recent nog het ziekenhuis. Bij al die discussies is gebleken dat het beleidskader voor erfgoedbeleid veel te karig is,’ verwoordde fractievoorzitter Sjaak Kruis van GroenLinks dinsdag het voorstel.

Door in een duidelijk stuk vast te leggen aan welke voorwaarden erfgoed moet voldoen, in samenspraak met externe deskundigen, kunnen veel discussies worden voorkomen of in ieder geval worden bekort. Het wiel hoeft dan niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Het huidige erfgoedbeleid is vastgelegd in één A4-tje in de cultuurnota. Door een nieuw beleid vast te leggen in een uitgebreider beleidsstuk, wordt naar de toekomst toe duidelijkheid geschapen.

Meer dan gebouwen

Het gaat daarbij niet alleen  om gebouwen. Het kan ook gaan om gebieden of objecten zoals fietsbruggen. En het kan ook zijn dat, zoals onlangs rond het ziekenhuis is besloten, niet een heel gebouw tot erfgoed wordt bestempeld, maar besloten wordt dat de gevel met zijn  karakteristieke uitstraling in ieder geval niet gesloopt mag worden als er nieuwbouw wordt gepleegd in het gebied.

Door gebouwen, objecten en gebieden die van grote betekenis zijn (geweest) in de geschiedenis van Lelystad hiermee een beschermde status te geven, wordt voorkomen dat de geschiedenis wordt afgebroken.

SGL tegen de vlakte

Drie partijen in de gemeenteraad stemden tegen het voorstel. ‘Op zich is het een heel goed idee. Echter er wordt in het voorstel ook gesproken over de SGL en daarom  zullen we toch tegenstemmen. Dat is wat ons betreft een prima locatie voor nieuwbouw en eerder is al gebleken dat renovatie van het gebouw te duur is,’ zei Marianne van de Watering (Leefbaar Lelystad). Bart Schopman (Mooi Lelystad), één van de andere tegenstemmers, ging nog een stapje verder. ‘Wat ons betreft gaat de SGL zo snel mogelijk tegen de vlakte.’