Dronten heeft concept manifest huisvesting arbeidsmigranten klaar

Dronten - De gemeente Dronten heeft een concept-manifest gemaakt, waarmee men met allerlei partijen die betrokken zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten, afspraken wil maken.

Het gaat dan om de provincie, het rijk, huisvesters, uitzendbureaus, enkele grote werkgevers, vakbond FNV en enkele ‘ketenpartners’. Daarin worden afspraken gemaakt over de woon-, leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten, met het doel deze te verbeteren en waar mogelijk excessen te voorkomen.

Ter inzage

Het concept ligt nu bij de verschillende partijen ter inzage. In april is er een bijeenkomst met hen waarin het manifest besproken wordt. Op basis van de uitkomst daarvan volgt dan later ondertekening van het manifest.

'Aanjaagteam'

‘Wij hebben het concept-manifest ook voorgelegd aan het ‘Aanjaagteam’ dat onder leiding van Emile Roemer aanbevelingen heeft gedaan om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Naast eventuele aandachtspunten hebben wij gevraagd of vanuit het Aanjaagteam een inhoudelijke bijdrage geleverd kan worden aan de bijeenkomst. Inmiddels hebben wij vernomen dat het ‘Aanjaagteam’ hier positief tegenover staat. Bekeken wordt op welke wijze dit praktisch vorm gegeven kan worden,’ staat in een brief aan de gemeenteraad.