Onderzoek wijst uit: gemeente Dronten is een fijne plek om te wonen

Dronten - De gemeente Dronten scoort gemiddeld een 7,7 als het gaat om de algemene tevredenheid over de leefbaarheid van de buurt. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) voor de zesde keer gezamenlijk deden.

De gemeente en OFW voeren dit leefbaarheidsonderzoek eens in de paar jaar uit. Het doel is om de beleving van inwoners op het gebied van de fysieke en sociale woonomgeving in kaart te brengen. Zo kan worden gevolgd hoe de leefbaarheid in de gemeente Dronten zich door de jaren heen ontwikkelt.

Een fijne plek om te wonen

Als naar het gemiddelde wordt gekeken, dan waarderen de bewoners hun buurt met een 7,7. Dit gemiddelde cijfer is vergelijkbaar met het cijfer dat in 2016 gegeven werd (7,6). Zaken die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het aanbod en onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. Speelvoorzieningen worden met een 6,8 beoordeeld en groenvoorzieningen met een 6,9.

Ontwikkeling van de buurt, verkeer en ouder worden

Uit het onderzoek blijkt dat vooral verkeersoverlast en de ontwikkeling van de buurt punten zijn die de aandacht verdienen. Hierop laten enkele buurten in de gemeente een achteruitgang zien. Positief is dat voor alle buurten geldt dat het merendeel van de bewoners graag oud(er) wordt in de buurt waar ze nu wonen. Wat betreft de medische voorzieningen geven de bewoners van de gemeente Dronten het gemiddeld hoge cijfer van 7,9 voor zowel het aanbod als de kwaliteit van deze voorzieningen.

Samenwerking

Wethouder Peter van Bergen: 'Dankzij de leefbaarheidsmonitor hebben we een goed beeld van de leefbaarheid in de gemeente en weten we hoe de wijken gewaardeerd worden. De komende tijd gaan we de wijken in en onderzoeken we wat er speelt in de buurt en wat er beter kan. Dat doen we samen met OFW, inwoners en partners. Zo kunnen we in verbinding en in goede samenwerking aan de slag met de kansen en knelpunten'.

Directeur bestuurder Noek Pouw van OFW sluit zich hierbij aan: 'De leefbaarheidsmonitor is onze vinger aan de pols van de samenleving. We zijn blij om te zien dat de meeste Drontenaren tevreden zijn met hun woning en woonomgeving, maar er zijn ook thema’s en plekken die om onze aandacht vragen. We gaan nader onderzoeken wat er nodig is om dat te verbeteren en hoe we daaraan kunnen bijdragen'.

Structureel meten van de leefbaarheid

Voor het onderzoek zijn in 2020 ruim 14.650 huishoudens in de drie dorpskernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant benaderd met een vragenlijst. De vragenlijst kon worden ingevuld van 26 februari 2020 tot en met 30 april 2020. In totaal hebben 3.041 huishoudens de vragenlijst ingevuld. De Leefbaarheidsmonitor is in 2006, 2009, 2011, 2014 en 2016 uitgevoerd in Dronten. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage die te raadplegen is via www.lemon-onderzoek.nl.