Column Kees Bakker | Goed luisteren

Ik herinner me een mooi verhaaltje van Simon Carmiggelt, die de buren regelmatig ruzie hoort maken en dan nieuwsgierig is waar dat over gaat. Al doende komt hij erachter dat als hij op de kledingkast klimt en daar met een glas aan het oor en tegen de muur gaat luisteren, hij het beste de ruzie bij de buren kan volgen.

Op een avond doet hij dat weer en is hij niet snel genoeg in het van de kast afkomen als de buurman na de ruzie aanbelt bij hem. Carmiggelts vrouw doet open en zegt, als de buurman naar Simon vraagt, ‘Oh, die is in de slaapkamer, loop maar even door’, en de buurman vervolgens Simon Carmiggelt met het glas nog tegen zijn oor op de kledingkast aantreft. 

Ik weet niet eens of ik me het verhaal goed herinner, maar dit was voor mij de essentie. Hilarisch vond ik het toen ik het las, ergens in mijn jeugd. Ik heb het boekje waar het in stond gelijk bij De Slegte gekocht en met Sinterklaas aan mijn ouders gegeven, om het bij de volgende verhuizing tegen te komen in de doos met boeken die weg mochten. Maar dat terzijde.

Bezwaar tegen geluidsvergunning

Ik moest aan het verhaaltje denken bij het lezen van het verslag van onze verslaggever bij de Raad van State over het bezwaar dat de buurgemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek hebben tegen de geluidsvergunning die het mogelijk maakt dat Defqon een dag langer duurt en Lowlands op vrijdag en zaterdag twee uren langer mag doorgaan in de nacht. 

Vier uurtjes extra

We hebben het hier dus over vier uurtjes extra overlast per jaar door Lowlands en een paar uurtjes door Defqon, als er al sprake is van overlast. Want ik stel me ook voor dat als de zaterdag overgaat in de zondag, het muisstil wordt in de drie dorpen en inwoners of gemeentebestuurders met gespitste oren gaan luisteren of ze wat horen. Is dat muziek? Een windvlaag? Een voorbijrijdende auto? Of kwam de muziek uit die auto? Wat is dat voor gebons?

Zondagsrust

Ik heb respect voor dorpen en gemeenten die vasthouden aan de zondagsrust. Als je dat doet vanuit een diepe geloofsovertuiging, is het niet aan anderen daar een oordeel over te hebben. 

Als iemand in die gemeenten zelf het er niet mee eens is, staat het hem of haar vrij daar via de democratische weg wat aan te doen, en dan is het de meerderheid die beslist. 

Het wordt pas vervelend als je als gemeente vindt dat je hele omgeving rekening moet houden met jouw overtuiging. Als je vindt dat het ook in andere gemeenten doodstil moet zijn op zondag, omdat het geluid anders wellicht ook doordringt in de oren van jouw inwoners. Want daar gaat het hier om: verstoring van de zondagsrust. 

De Positivo's

Ik moet gelijk denken aan De Positivo’s, het relipopduo van Van Kooten en De Bie. Die hebben het over het schijnen van de zon. ‘Want de zon schijnt in jouw zelf, in je eigenste kneiter. En als de zon in jou schijnt, schijnt-ie ook daarbuiten’. 

Parafraserend: zondagsrust zit in jezelf, en het gaat erom hoe jezelf daarmee omgaat. Maar leg het dan niet gedwongen aan anderen op die er wellicht anders over denken. Dan hoef je je er ook niet aan te storen als die anderen de zondagsrust niet eerbiedigen. Want de zondagsrust, die zit in jezelf, in je eigenste kneiter. Amen.