Stichting Windbrekers Swifterbant blij met CDA vraag om nulmeting windturbines

Swifterbant - De Stichting Windbrekers Swifterbant, die zegt meer dan 1500 dorpsbewoners te vertegenwoordigen, is blij met de vraag van het CDA om nulmetingen te doen in Swifterbant naar aanleiding van de zorgen rondom de geplande industriële windturbines bij het dorp.

'De belangen van de inwoners zijn in het voortraject volledig ondergesneeuwd', stelt de stichting. 'Tijdens een raadscommissievergadering is dat op initiatief van de VVD goed naar voren gekomen. De omgevingsvergunning voor Windplanblauw stond steeds voorop. We zijn blij dat de raad en de gemeente nu wel kiezen voor de belangen van inwoners en zich afvragen wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving en gezondheid van haar inwoners'.

De stichting vindt dat dit eigenlijk al in de voorfase had moeten gebeuren. 'Maar dat is geweest. Wij zien liever dat we kijken wat er nog te doen is voorafgaand aan de bouw om de leefomgeving van Swifterbanters te borgen'.

'Nulmetingen zijn noodzaak'

Een nulmeting legt de huidige situatie vast en kan vergeleken worden met de situatie als de windturbines er staan. Dat geldt voor geluid, maar ook voor welzijn, gezondheid of gezondheidsbeleving. Hier zijn methodes voor om dat vast te leggen. Als die gegevens er zijn kun je het ook gaan hebben over wat daarin acceptabel is.

Eén van de vragen die de stichting beantwoord wil zien is hoeveel inwoners er ziek mogen worden. 'Het is een vervelende vraag, maar wel een reële. Windplanblauw heeft meerdere malen aangegeven dat er 'Near to Zero' hinder en overlast komt en zeker geen gezondheidsschade of risico. Toen we afspraken wilden maken voor als dat wel zo zou zijn heeft Windplanblauw de gesprekken opgeschort'.

'Windturbines bij wijken drijven mensen tot waanzin'

De stichting vreest niet alleen de mogelijke hinder die de windturbines, maar ook de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, zoals slapeloosheid en concentratiestoornissen. 'De windmolenlobby zet klagers weg als emotioneel en daarmee als gekkies. Maar er zijn steeds meer ‘klagers’ die daarvoor geen psychische klachten hadden. Windturbines bij wijken drijven mensen tot waanzin. Zie de wekelijkse krantenkoppen met die strekking. Bij Swifterbant staan ze nog niet. Nu kan er nog iets gedaan worden. De eerste optie is om ze ergens anders plaatsen in deze grote ruime polder en als Windplanblauw dat niet wil harde afspraken maken over wat er gebeurt als de leefomgeving toch wordt aangetast'.

Stichting Windbrekers Swifterbant hoopt snel weer in gesporek te kunnen gaan met de initiatiefnemers van Windplanblauw.