Gemeente Dronten faciliteert webinar over geluid windturbines

Dronten - Omdat er in de samenleving zorgen zijn over onder de mogelijke geluidsoverlast die zou kunnen worden veroorzaakt door de nieuwe windparken, faciliteert de gemeente Dronten een webinar over dit onderwerp.

Over de mogelijke (gezondheids-) effecten van windturbines is de gemeente actief in gesprek met initiatiefnemers, experts zoals de GGD en RIVM en inwoners. Het college vindt het belangrijk dat informatie hierover toegankelijk is voor inwoners en dat vragen hierover goed beantwoord worden.

Er is heel veel informatie over dit onderwerp, die actief wordt verspreid door veel verschillende afzenders. De inhoud van de informatie verschilt vaak. Daarnaast is het soms ook niet duidelijk wat inwoners nu van de gemeente kunnen verwachten op dit onderwerp.

Ook zijn er concrete vragen geweest voor een 'nulmeting' en bestaan er zorgen over geluidshinder en specifiek laagfrequent geluid. Dit alles heeft de gemeente doen besluiten om externe expertise in te winnen op dit onderwerp en een webinar over dit onderwerp te faciliteren.

Het webinar

Op woensdagavond 19 mei van 19.30 tot 21.00 uur faciliteert de gemeente een webinar: een online bijeenkomst waar een deskundige van adviesbureau Peutz toelichting zal geven en vragen zal beantwoorden. Inwoners van de gemeente Dronten kunnen zich tot en met 11 mei aanmelden voor het webinar via windparken@dronten.nl onder vermelding van hun naam en e-mailadres. Men ontvangt uiterlijk op 12 mei het programma van het webinar met daarin verdere details over de avond, bijvoorbeeld wanneer men de aanmeldlink voor de livestream kan verwachten.

Wat wordt er besproken?

Het wettelijk kader en daarnaast de wens vanuit de samenleving over een nulmeting, zijn door de gemeente betrokken bij de adviesvraag aan de deskundige van adviesbureau Peutz. In het webinar komt onder andere aan de orde of een nulmeting als methode iets oplevert als het gaat om normering of handhaving. Wat meet je precies en wat kun je er mee, als inwoner, gemeente of initiatiefnemer? Wat leveren diverse methoden van metingen op? Wat is het verschil met een akoestische kwaliteitsmeting en welke waarde heeft dit binnen de
context?

Webinar terugkijken

Het webinar wordt opgenomen en is terug te kijken. Van het webinar wordt een samenvatting gemaakt waarin ook de meest gestelde vragen beantwoord worden verwerkt. Deze informatie kan naderhand per post verstuurd worden bij interesse en zal ook gepubliceerd worden in de FlevoPpost.

Na het webinar

De opbrengsten van het webinar, het advies van de deskundige en het wettelijk kader betrekt de gemeente bij de afweging of, op welke wijze, waar, en wanneer er geluidsmetingen worden gedaan.