Nog geen besluit over Swifterbant-Zuid

Swifterbant - De gemeente zal deze maand nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid, de beoogde locatie voor de uitbreiding van Swifterbant. En dat is pijnlijk, want daarmee komt ook het voorkeursrecht van de gemeente op aankoop van de grond te vervallen.

Drie jaar geldig

Bij het vaststellen van de locatie voor de uitbreiding van Swifterbant drie jaar geleden heeft de gemeente een voorkeursrecht (WVG: wet voorkeursrecht gemeenten) laten leggen op aankoop van de grond die nodig is voor de nieuwe wijk. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van aankoop van de grond die nodig is voor de nieuwe wijk. Dat voorkeursrecht blijft staan als de gemeente binnen drie jaar een bestemmingsplan voor het gebied vaststelt, en die termijn verloopt op 25 april dit jaar.

Teveel geluid

Onlangs is echter aan het licht gekomen dat bij de plannen voor Swifterbant-Zuid geen rekening is gehouden met het geluid dat twee agrarische bedrijven aan de andere kant van de Biddingweg veroorzaken. Eén van die bedrijven heeft dat zelf wel laten uitzoeken, ook met het oog op toekomstige uitbreidingen die men wellicht zou willen toepassen.

Uit dat onderzoek blijkt dat een deel van de nieuwe wijk, het deel het dichtst bij de Biddingweg, te maken zou krijgen met teveel geluid. De gemeente heeft daarop zelf ook een onderzoek laten uitvoeren. Ook daaruit blijkt dat de geluidsbelasting te groot is. Dat kan worden opgelost door een rivierduin als geluidswal aan te leggen en daarachter slechts woningen toe te staan van twee woonlagen, oftewel maximaal acht meter bouwhoogte.  

Van de agenda

Het gemeentelijk onderzoek is nog niet afgestemd met de twee agrarische bedrijven die het betreft, en dat is volgens wethouder Roelof Siepel wel van belang. Daarom stelde hij de gemeenteraad donderdag voor het vaststellen van het bestemmingsplan van de agenda te halen. Siepel vindt het van belang dat eerst alle consequenties voor zowel de woonwijk en haar toekomstige bewoners als de omliggende agrarische bedrijven duidelijk moeten zijn voor de gemeenteraad een zorgvuldig besluit kan nemen.

De gemeente laat ook onderzoeken of in de hele procedure bij het tot stand komen van het bestemmingsplan dit eerder aan het licht had moeten komen. Maar vanuit de zorgvuldigheid die aan besluitvorming van de gemeenteraad ten grondslag moet liggen, zag hij zich donderdag gedwongen voor te stellen het voorstel terug te trekken.

Gemengde reacties

Dat riep gemengde reacties op. D66, CDA en PvdA waren vooral teleurgesteld, omdat dit wellicht een vertraging oplevert voor de plannen en het ook nog niet duidelijk is of hiermee de hele locatie voor de uitbreiding van Swifterbant-Zuid wellicht van de baan is.

De andere partijen waren het met de wethouder eens en de SP was daarbij zelfs ondubbelzinnig in haar waardering voor dit voorstel. ‘Wij hebben veel respect voor een wethouder die op dit moment in het proces dit besluit durft te nemen. Dan ben je een wethouder met ballen,’ zei Peter Duvekot.

Gevolgen onduidelijk

Want als de gemeente het voorkeursrecht op aankoop van de grond verliest, kan er later nog steeds een bestemmingsplan voor het gebied worden vastgesteld, maar kan de grond inmiddels ook door andere partijen zijn aangekocht of bij aankoop veel duurder worden omdat er meer kapers op de kust zijn. Dan is het de vraag of de gemeente de grond nog kan kopen, hoeveel dat (meer) gaat kosten en wat dat zou betekenen voor de realisatie van de nieuwbouwwijk.

Dat risico loopt de gemeente nu. Siepel hoopt dat voor de zomer het bestemmingsplan alsnog kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zal moeten blijken of het uitstel en het verliezen van de WVG consequenties voor wat betreft de financiële haalbaarheid van het plan en de tijdsplanning voor de nieuwe wijk.