Vergunning Walibi-evenementen op tafel bij Raad van State

Den Haag - Moet de vergunning voor uitbreiding van de evenementen op het terrein van Walibi in Biddinghuizen alsnog uitgebreid worden behandeld? Dat is de vraag waar de Raad van State nu voor is gesteld.

De gemeentebesturen van Elburg, Nunspeet en Oldebroek bestreden de vergunning al eerder bij de rechtbank in Utrecht. Maar die oordeelde dat de drie gemeentebesturen onvoldoende belang hebben bij de vergunning. De effecten van de uitbreiding van de evenementen zijn te gering. Het extra lawaai dat met de vergunning wordt toegelaten, is te klein, aldus de rechtbank. De vergunning hoefde daarom niet verder te worden behandeld.   

De gemeentebesturen zijn nu bij de Raad van State in hoger beroep gegaan. Ze betogen dat hun belangen zwaar genoeg zijn. Hun doel is dat de bezwaren tegen de vergunning alsnog uitgebreid worden behandeld.

De Raad gaat nu eerst beoordelen of hun belang inderdaad zwaar genoeg is. Als de Raad het eens is met de gemeentebesturen, dan zal in een aparte zitting worden gekeken naar de bezwaren.

Uitbreiding

De vergunning is bedoeld om een extra festivaldag mogelijk te maken voor het evenement Defqon en voor Lowlands op twee dagen een verlenging van de geldende geluidsnormen in de avondperiode met twee uur.

Dat leidt volgens de gemeentebesturen tot meer geluidsoverlast dan er nu al is. Uit metingen tijdens de festivals is volgens hun deskundige de muziek waarneembaar en hoorbaar geweest in Elburg, Nunspeet en Oldebroek. Er zouden zelfs onder een bepaalde windrichting klachten zijn genoteerd uit de omgeving van Genemuiden op 35 kilometer afstand.

Teveel van het goede

Maar dat is volgens de advocaat van de gemeentebesturen niet het enige belang dat wordt geraakt door de omstreden vergunning. De activiteiten op Walibi zouden de gemeentebesturen ook beperken bij het verlenen van vergunningen voor activiteiten in hun eigen gemeenten. De opeenstapeling van lawaai van de festivals en de activiteiten in de eigen gemeenten zou dan teveel van het goede zijn. 

Zes dagen per jaar

'Waar hebben we het over?', reageerde advocaat David Nas van Walibi. Het gaat maar om evenementen die zes dagen per jaar plaatsvinden. Hij zei niet te begrijpen dat die de verlening van andere vergunningen in de drie gemeenten in de weg staan. De omstreden vergunning maakt maar een kleine uitbreiding mogelijk tijdens die zes dagen. Die uitbreiding op zich kan dus geen grote gevolgen hebben.

Grote vraagtekens bij geluidsonderzoek

Bovendien zet Nas grote vraagtekens bij het geluidsonderzoek dat Elburg, Nunspeet en Oldebroek hebben aangeleverd. Volgens Nas zijn er op het festivalterrein zelf ook vele meetpunten voor eigen onderzoek. De metingen die daar uit volgden, leveren heel andere feiten op. “De resultaten van de deskundige van de gemeenten kunnen daarom niet kloppen. Ze zijn tegenstrijdig en er ontbreken essentiële gegevens.”

Verstoring van de zondagsrust

Wethouder Jaap Groothuis van Nunspeet richtte ook het woord tot de Raad. Hij wees op veelvuldig overleg met de gemeente Dronten die de vergunning voor Walibi verleende. 'Waarbij steeds weer de vinger gelegd is bij de geluidsoverlast in met name de nachtelijke uren'.  Maar de gemeente Dronten ging zijn eigen gang. Volgens advocaat Nas van Walibi gaat het de drie gemeenten vooral om verstoring van de zondagsrust.

De Raad oordeelt binnen enkele maanden.

Adrie van der Wel