Dronten komt horeca-ondernemers tegemoet: meer ruimte voor terrassen en geen precario

Dronten - De gemeente Dronten wil horecaondernemers met een terras tegemoet komen als de terrassen weer open mogen.

Door grotere terrassen toe te staan kunnen ondernemers maximaal profiteren van de openstelling en valt naleving van de coronaregels aangaande afstand ook beter toe te passen. Pas als die maatregelen ook worden versoepeld, vervalt de extra ruimte voor terrassen.

Belang horeca

‘Met deze tijdelijk maatregel onderstreept uw college het belang van de horeca voor de gemeente en wordt bijgedragen aan het behouden van de horeca in deze lastige tijd. Dit is ook in lijn van de de door de gemeenteraad aangenomen motie waarin zij het college vraagt om ruimte te geven aan ondernemers in deze tijd van covid-19. Tegelijkertijd hebben wij ook oog voor de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid. Er worden voorschriften verbonden aan de toestemming,’ schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De verruiming is in de loop van 2020 ook al toegestaan en er is dus ervaring mee opgedaan.

Geen precario

Om de horeca nog verder tegemoet te komen, zal er dit jaar geen precariobelasting worden geheven voor de terrassen. Dat heeft ook nog een praktische reden. ‘Op grond van het terrassenbeleid mag een ondernemer het hele jaar het terras neerzetten. Dit betekent feitelijk dat in 2021 de horecaondernemer al bijna drie maanden geen gebruik heeft kunnen maken van het terras. Daarom wordt voorgesteld, om door gebruik te maken van de hardheidsclausule, geen precario voor terrassen te heffen over 2021. De precariobelasting terrassen wordt normaliter in april opgelegd. De precariobelasting terrassen bedraagt 171,95 euro per terras. In de gemeente hebben we 29 terrassen waar precariobelasting terrassen wordt geheven. Door niet te heffen voorkomen we bezwaarschriften en verzoeken tot kwijtschelding en bezwaren indien de precario wordt ingevorderd. Daarnaast zorgt het niet heffen van de precariobelasting voor een kleine lastenverlichting waarmee de horeca tegemoet wordt gekozen.’