CDA ergert zich aan zwerfafval van Febo en Subway in Dronten

Dronten - Het zijn bijna grootstedelijke problemen: nu Dronten ook haar drive through heeft, met de Febo en de Subway aan de Koornmarktpoort (zoek maar op), wordt er ook geklaagd over het zwerfvuil dat dat oplevert.

Vragen

Wie op een vrijdagavond aan het Larserplein in Lelystad gaat kijken, kijkt nergens van op: de afvalbakken zitten vol, waarop mensen lege verpakkingen van de McDonalds en KFC gewoon in de berm gooien. Soms neemt men niet eens de moeite dat bij de afvalbakken te doen, maar wordt het gewoon op de weg gedumpt of elders uit een raampje gegooid.

Schrikbeeld

Voor het CDA is dat een schrikbeeld dat in Dronten moet worden voorkomen. Men heeft er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Want de nieuwe fastfoodzaken langs de weg tussen Dronten en Lelystad zijn welkom, maar dat moet niet tot vervuiling leiden. ‘Is het college met het CDA van mening dat de vestiging van fastfoodrestaurants langs de wegen in onze gemeente niet tot aanzienlijke verhoging van het zwerfvuil in de omgeving mag leiden? Diverse gemeenten in Nederland hebben afspraken gemaakt met nieuwe vestigingen als deze om een stijging van het zwerfafval in de omgeving als gevolg van hun activiteiten te beperken, bijvoorbeeld door dit regelmatig door het personeel te laten opruimen. Zijn met deze twee vestigingen hierover afspraken gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo nee, is het college van plan hierover alsnog afspraken te maken? Zo ja, welke afspraken zijn dit dan en waarom heeft dit, naar het zich nu in elk geval laat aanzien, nog geen resultaat gehad?’ concludeert de partij.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nog niet gereageerd op de vragen, die wellicht donderdag aan de orde komen tijdens de commissievergadering.