Dronten Toen 21 | De Meerpaal had eigenlijk in De Bilt moeten staan

In aflevering 21 van de rubriek ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus dat De Meerpaal oorspronkelijk helemaal niet in Dronten had zullen staan.

Beetje in de war schopte

Ik heb het al een keer gehad over De Meerpaal in Dronten, een ontwerp van architect Frank van Klingeren. De stedenbouwkundige Jacques van Tol had een structuurplan gemaakt, met het vier windrichtingen-idee, waarbij De Meerpaal het structuurplan een beetje in de war schopte. Dat Van Tol daar niet blij mee was, valt in de Flevolander te lezen, waar verslag werd gedaan van een bijeenkomst van Dorpsbelangen Dronten. Daar etaleerde Van Tol tijdens een lezing zijn ongenoegen.

Het multifunctionele gebouw De Meerpaal was door van Klingeren niet specifiek ontworpen voor Dronten. In eerste instantie werd het ontworpen als een gemeenschapscentrum voor de gemeente De Bilt. Toen de RIJP Van Klingeren opdracht gaf voor het ontwerpen van een multifunctioneel gemeenschapsgebouw, werd het ontwerp - op een aantal details na - in Dronten neergezet.

Voorliefde voor de imperfecte wereld

In een artikel van Archined uit 2013 (Leo Oorschot) wordt de architect Frank van Klingeren besproken. Van Klingeren had een voorliefde voor de imperfecte wereld, waar weinig privéruimtes zijn en gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen optimaal kunnen worden gebruikt.

Van Klingeren vergeleek het met een camping; de mens gaat er graag heen en beleeft daar zijn fijnste momenten. Deze vergelijking met een camping is de metafoor voor al zijn werk. Een overdekt en met glas omgeven ruimte als een mediterraan dorpsplein, maar wel met bescherming tegen de niet-mediterrane weersomstandigheden die wij dikwijls in Nederland hebben.

Maatschappelijke visie

Frank van Klingeren had daar ook een maatschappelijke visie bij: Hij wilde graag een maatschappij zonder instituties en de verzuilde samenleving moest worden ‘ontklonterd’ (daar hebben we het woord weer). Het paste in zijn beeld dat dan de communicatie en de gemeenschapszin kon groeien.

Het waren de sociale experimenten in een tijd dat vele maatschappelijke panelen aan het schuiven waren. Maar ook hier geldt, dat de ideeën dikwijls minder lang meegaan dan de gebouwen die op die ideeën gebaseerd zijn.

Dronten op de kaart gezet

Hoe je er ook tegen aan kijkt, de Meerpaal heeft Dronten wel op de kaart gezet. Er zijn vele TV-programma’s in De Meerpaal opgenomen. Om er maar een paar te noemen: ‘Stuif es in’, ‘Zevensprong’, ‘Op volle toeren’, ‘De Eddy Becker show’, ‘Ted de Braak’, ‘Telebingo’, ‘Fanclub’ en ‘Sonja’. En natuurlijk de ‘Zeskamp’-uitzendingen, met presentator Dick Passchier. Dronten had hierbij trouwens een uitstekend presterend team.

Volgende week meer over de eerste gebruiksjaren van het gebouw.

Stichting Geschiedschrijving Dronten

Dronten Toen staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost. Voor deze aflevering is ook geput uit de archieven van Archined en Flevoland Erfgoed.

Kees Hermus