Column Kees Bakker | Lessen in communicatie

Dronten - De timing is opmerkelijk: net nadat de gemeenteraad van Dronten de Rekenkamer gevraagd heeft zich te buigen over het dossier ‘Oneigenlijk grondgebruik’, trapt men op de noodrem en zet men lopende zaken in de ijskast.

Tot er een gedegen plan is voor wat betreft de verbetering van de communicatie met bewoners die een stukje gemeentegrond in gebruik hebben, mogen er geen acties worden ondernomen. En dat plan moet eerst de goedkeuring van de gemeente krijgen.

Sprekende signalen

De signalen die de politiek de laatste tijd kreeg waren niet alleen talrijk, maar ook sprekend. Siert-Jan Lap (CDA) noemde het voorbeeld van een gezin dat in 2016 al een rechtszaak had gewonnen in een geschil over grond met de gemeente, maar onlangs toch weer een brief kreeg waarin werd gezegd dat ze illegaal grond in gebruik hadden en dat binnen een bepaalde termijn in de oorspronkelijke staat moesten herstellen, anders… Dit is uiteindelijk wel rechtgezet, maar je schrikt als bewoner wel van zulke brieven. En het kost je veel moeite dit soort fouten of vergissingen hersteld te krijgen. Om over de stress die dat veroorzaakt nog maar te zwijgen.

Het is logisch dat een dergelijk project juridisch ingestoken wordt. Toch zou je willen bij dit soort zaken eerst persoonlijk met mensen contact wordt opgenomen. Niet via een brief, maar per telefoon of thuis. Als er eerst wordt uitgelegd wat er aan de hand is en dat mensen daar een brief over zullen krijgen, als je vervolgens aan mensen laat weten waar ze met vragen terecht kunnen en hoe er overlegd kan worden over teruggave van het stuk tuin en de manier en termijn waarop dat moet gebeuren, zul je waarschijnlijk op meer medewerking en begrip kunnen rekenen. En waar dat niet zo is of er een conflict is tussen de gemeente en een bewoner, heeft de rechter het laatste woord.

Saillant detail

Saillant detail is wel dat dit project in de laatste fase zit. Als je dus nu zou zeggen ‘Laten we de rest maar afblazen’, creëer je rechtsongelijkheid naar al die mensen die tot nu toe al aan de beurt zijn geweest en netjes de tuin hebben teruggegeven aan de gemeente en/of een stukje grond hebben gekocht van de gemeente. Je zult het project dus op een nette en juridisch juiste manier moeten afronden. Want de meeste mensen zullen na een brief van de gemeente, zeker als die als intimiderend wordt ervaren, de aanwijzingen daarin gewoon opvolgen. Die komen niet in het geweer, die tekenen geen protest aan, die stappen niet naar de rechter, maar volgen morrend of schuldbewust de aanwijzingen op.

Lessen

De lessen die uit dit project moeten worden geleerd zijn vooral lessen op het gebied van communicatie. Die moet persoonlijk, empathisch en meewerkend zijn, ook als je als gemeente juridisch een zaak hebt en in je gelijk staat. Want dit project is dan wel bijna afgerond, daarna is het alleen een kwestie van ‘bijhouden’, maar er komt ook een project aan voor bedrijven die argeloos of willens en wetens gemeentegrond in gebruik hebben genomen. De communicatielessen die uit dit dossier worden geleerd, zijn op dat project direct toe te passen.