Swifterringweg twee nachten dicht vanwege werkzaamheden Windplanblauw

Lelystad / Swifterbant - Vanwege de voorbereidingen voor de aanleg van het windpark van Windplanblauw is de Swifterringweg tussen de Klokbekerweg en de Rivierduinweg in de nachten van 8-9 en 9-10 april van 19.00 tot 6.00 uur afgesloten voor verkeer.

Het verkeer vanuit Swifterbant wordt via de Visvijverweg en de Klokbekerweg naar de Swifterringweg naar Lelystad geleid. Het verkeer vanuit Lelystad wordt vanaf de Elandweg en de Biddingweg naar Swifterbant geleid.

Gebruik van de Elandweg is met gemeente Dronten afgestemd, dit is normaal gesproken alleen bestemd is voor bestemmingsverkeer.

Tijdens de afsluiting worden de verbodsborden afgeplakt/afgezakt, zodat deze tijdens de afsluiting niet zichtbaar zijn.

De laatste bus over de Swifterringweg vervalt, de één na laatste bus van 19:15 krijgt doorgang door het werkvak heen.

Daarnaast is de provincie bezig met de bouw van een rotonde aan de Dronterweg. Daarvoor geldt een afsluiting tussen de Runderweg en de Dronterweg. Verkeer wordt omgeleid via omleidingsborden.

Verkeersmaatregelen

Om alles veilig en in goede banen te laten verlopen, gelden in het hele gebied verkeersmaatregelen. Omleidingen en rijbaanafsluitingen staan aangegeven met gele borden. Daarnaast wordt het verkeer op sommige plekken begeleid door verkeersregelaars en met verkeerslichten. De snelheid is op sommige plaatsen aangepast naar 50 km per uur.

Ook de aanleg van de tijdelijke rotonde op de Swifterringweg gebeurt uit oogpunt van veiligheid. Bouwverkeer slaat hiermee uitsluitend rechts af, waardoor het de rijbaan niet over hoeft te steken.