Sonja de Vries schrijft het duidelijkste raadsvoorstel

Dronten - ‘Als je een beetje zuur reageert, zou je kunnen zeggen “Moet dat nou? Moet daar nou een prijs voor worden uitgereikt?” Ja, dat is belangrijk. Omdat wij raadsleden, en dat zeg ik over mijn collega’s, maar ook over mezelf, amateurs zijn. En wij worden wel verondersteld verstandige besluiten te nemen over het geheel van beleidsterreinen waar we als gemeente over gaan.'

'Daarom moeten we op weg worden geholpen door goede raadsvoorstellen die door ambtelijke professionals via het college aan de gemeenteraad worden aangeboden.’

Eerste Raadspen

Sonja de Vries, ambtenaar bij de gemeente Dronten, heeft donderdag tijdens de raadsvergadering de eerste ‘Raadspen’ gewonnen, een nieuwe prijs voor het beste raadsvoorstel. Het door haar geschreven voorstel rond de centrumplannen werd door de jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de burgemeester, als beste beoordeeld van de 72 raadsvoorstellen die de gemeenteraad van Dronten het afgelopen jaar kreeg voorgeschoteld. De prijswinnares werd bekend gemaakt door plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Paul Vermast.

Goed voorstel

Hij legde uit dat een goed raadsvoorstel begrijpelijk en goed leesbaar moet zijn en alle relevante informatie moet bevatten. Het moet een goede inschatting geven van de impact en de gevolgen van het voorstel, het moet alternatieve scenario’s bevatten en eerder door de gemeenteraad ingenomen standpunten moeten er in worden meegenomen. En dat is al met al nog een hele puzzel, geeft Vermast toe.

Daarom heeft de gemeenteraad de nieuwe prijs in het leven geroepen: als stimulans voor ambtenaren om uit te blinken in goede voorstellen, zodat de gemeenteraad ook goede en weloverwogen besluiten kan nemen.

Drie genomineerden

De jury heeft daarvoor de 72 voorstellen beoordeeld, er daarvan 22 in een groslijst gezet en daar weer een top 5 uit gehaald. Uiteindelijk bleven er drie over: het voorstel rond de centrumplannen (Sonja de Vries), een voorstel over de omgevingswet (Harriët Donker) en het voorstel rond de beleidsvisie Zon (Geert Gielen). En ofschoon de jury er een zware kluif aan had, kan er maar één de winnaar zijn. Dat is Sonja de Vries.

Blij met prijs

Zij vond het ‘super leuk’ en was ‘zeer vereerd’ met de bekendmaking, die donderdag tijdens de digitale vergadering van de gemeenteraad plaatsvond. ‘Ik denk ook dat het een supermooi initiatief is om helder te krijgen van ‘Wat vindt de raad nou belangrijk in raadsvoorstellen?’ en ‘Hoe kunnen wij daar goed op aansluiten?’.’