Gemeenteraad Dronten trapt op de noodrem in dossier 'oneigenlijk grondgebruik'

Dronten - De gemeenteraad van Dronten trapte donderdag hard op de noodrem inzake het hoofdpijndossier 'oneigenlijk grondgebruik'. De afhandeling van huidige dossiers moet worden opgeschort en er moet binnen twee weken een plan komen over hoe de communicatie met inwoners verbeterd kan worden.

Pas als de gemeenteraad beslist dat dat plan afdoende is en vertrouwen biedt op een goede afhandeling in de toekomst, kan er verder worden gegaan.

Knallende hoofdpijn

‘Oneigenlijk grondgebruik’, populair genaamd ‘Landjepik’, is met recht een hoofdpijndossier voor de gemeenteraad. De politiek wordt regelmatig overspoeld door brieven van inwoners die zich onheus bejegend voelen.

Het gaat dan om inwoners die, bewust of onbewust, een stukje grond van de gemeente bij eigen erf of tuin hebben getrokken. In een poging dit oneigenlijk grondgebruik terug te dringen, loopt er al tien jaar een project. Bewoners die gemeentegrond in gebruik hebben worden aangeschreven. Soms moeten zij de grond binnen een bepaalde tijd in de oorspronkelijke staat herstellen, soms krijgen ze het aanbod de grond van de gemeente te kopen.

Intimiderend

Op zich is dat het probleem niet, de juridische insteek in de brieven die de inwoners van de gemeente krijgen is dat wel. Inwoners die zich soms van geen enkel kwaad bewust zijn voelen zich neergezet als ordinaire dieven. Bovendien ontvangt de politiek signalen dat de gemeente haar informatie en gegevens ook niet op orde heeft. ‘Er is ook geen sprake van consistent handelen en de wijze van communiceren vanuit de gemeente laat te wensen over en wordt door de betrokkenen als onrechtvaardig en intimiderend ervaren,’ schrijft het CDA in een voorstel dat donderdag door alle fracties in de gemeenteraad gesteund werd.

‘Mensen worden op een vervelende manier benaderd. Of je dan als gemeente juridisch gelijk of ongelijk hebt, is van ondergeschikt belang,’ vindt Peter Duvekot (SP). ‘Als er één dossier is waar ik spijt van heb dat het gegaan is zoals het is gegaan, is het dit. De meeste inwoners deugen. De meeste inwoners zijn zich niet eens bewust van het oneigenlijk grondgebruik. Om ze dan op een juridische manier aan te schrijven, waar een menselijke aanpak essentieel is…’ zei Suzanne Stoop (PvdA). ‘In een vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad als eens gevraagd om een pas op de plaats te maken. Ik kan dit ook niet meer uitleggen. En dat vind ik erg vervelend als gemeenteraadslid,’ zei Paul Vermast (GroenLinks)

Tot hier en niet verder

Kortom: gemeenteraadsbreed heerst het gevoel ‘Tot hier en niet verder!’ Daarom is donderdag in een unaniem gesteund voorstel het college van b+w opgeroepen alle huidige afhandelingen binnen het project, dat in zijn laatste fase zit, stil te leggen en binnen twee weken met een verbeterplan te komen, ‘met name op het gebied van communicatie, om de resterende dossiers op een correcte wijze af te handelen’. ‘In dit plan komt tenminste een onafhankelijke procesbegeleider of mediator voor, die de gemeente adviseert in alle lopende dossiers op het gebied van communicatie, proces en omgangsvormen.’ Wethouder Ton van Amerongen beloofde namens het college dat te gaan doen.  

Onderzoek Rekenkamer Dronten

Dat is dan in afwachting van het onderzoek dat de Rekenkamer Dronten gaat doen naar het dossier ‘oneigenlijk grondgebruik’, waarin het gemeentelijk handelen en de doelmatigheid daarvan ook tegen het licht zal worden gehouden. Dat onderzoek zal niet binnen twee weken gereed zijn, maar biedt de gemeenteraad later dit jaar wel handvaten over hoe er in de toekomst met dit soort dossiers kan en moet worden omgegaan.