Gemeenteraad houdt nogmaals vast aan twee casino's in Lelystad

Lelystad - De gemeenteraad heeft dinsdag nogmaals besloten dat er geen speelautomatenhal (lees: casino) bijkomt in Lelystad. Er zijn er nu twee en daar blijft het bij. Dat wordt opgenomen in het nieuwe beleid, dat nu wordt geschreven.

Mag niet

De discussie was actueel geworden omdat de uitbater van de nieuwe bioscoop in Lelystad daar ook graag een casino wil. Kok Experience, die de bioscoop in het Theaterkwartier gaat uitbaten, wil er een heel leisurecentrum van maken, met horeca, een kinderspeelparadijs, escape rooms, lasergamen en een casino. In bijeenkomsten met de gemeenteraad zou zelfs zijn gezegd dat de bioscoop niet rendabel is en dus niet doorgaat als er geen casino bij mag komen. De projectontwikkelaar die het geheel gaat bouwen ontkent dat overigens weer tegenover de gemeenteraad.

Feit is dat het bestaande beleid geen derde casino toestaat. Het gaat hier om zogenaamde schaarse vergunningen: Fair Play in de Tjalk en Gran Casino aan het Larserplein hebben er één en daar moet het bij blijven. Feit is echter ook dat het bestaande beleid dit jaar moet worden geactualiseerd, omdat het loopt tot 2023. Dat betekent dat, ook de huidige casino’s, volgend jaar een nieuwe vergunning moeten aanvragen.

Twee is genoeg

In de discussie over dat nieuw te formuleren beleid legde het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad ook de optie voor een derde casino in Lelystad voor. Gezien de groei van de stad zou dat mogelijk zijn.

De gemeenteraad vindt twee echter voldoende, zo bleek dinsdag één en andermaal. Daarbij komt dat burgemeester Henry Meijdam de gemeenteraad verzekerde dat er geen enkele toezegging is gedaan richting Kok Experience dat die een casino zou kunnen beginnen in het Theaterkwartier.

Aanvragen kan

Dat wil niet zeggen dat een casino in het Theaterkwartier nu van de baan is. De vergunningen zullen na een Europese aanbesteding worden verleend en daar kan iedere belangstellende op inschrijven. De gemeente bepaalt wel de randvoorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen en zal de aanvragen daarop toetsen. Uiteindelijk worden er dan twee vergunningen verleend. Maar het is dus niet in beton gegoten dat die naar Fair Play en Gran Casino gaan.

De gemeenteraad heeft dinsdag wel bepaald dat de nieuwe vergunning langer geldig is. De speelautomatenvergunning in Lelystad geldt nu voor drie jaar. Het college van burgemeester en wethouders had gevraagd daar tien jaar van te maken, zodat aanvragers ook meer zekerheid hebben over de tijdsduur voor het uitbaten van een casino. De gemeenteraad is er tussenin gaat zitten en heeft bepaald dat het vijf jaar wordt.