Oude ziekenhuis mag niet geheel verloren gaan

Lelystad - De gemeenteraad is blij met de nieuwbouwplannen van St Jansdal in Lelystad, maar heeft daar dinsdag ook een aantal voorwaarden bij gesteld.

Zo mag het oude ziekenhuis niet geheel sneuvelen als er nieuw wordt gebouwd in het gebied. Ook moet er ruimte blijven voor een terugkeer van spoedeisende eerste hulp (SEH) en geboortezorg in de nabije toekomst.

Nieuwbouw

St Jansdal wil, na de overname van het ziekenhuis eind 2018, een nieuw en kleiner ziekenhuis bouwen in Lelystad. Dat is nodig omdat het  huidige gebouw als ziekenhuisvoorziening niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en aanpassingen duurder zijn dan nieuwbouw. Bovendien kan het nieuwe ziekenhuis een stuk kleiner worden, want van het huidige gebouw hebben veel ruimtes altijd leeg gestaan.

Er is in het gebied ook de ruimte voor nieuwbouw. Dat kan gebeuren zonder dat het huidige ziekenhuis dicht gaat: eerst wordt er nieuw gebouwd, daarna wordt het oude gebouw herbestemd of gesloopt. Een deel van de grond waarop de nieuwbouw moet plaatsvinden, is echter in handen van de gemeente Lelystad. Die wil daarom een intentieovereenkomst afsluiten met St Jansdal, zodat die verder kan met de nieuwbouwplannen en weet dat men dan ook over de grond van de gemeente kan beschikken. De nieuwbouw zou in 2027 moeten plaatsvinden.

Karakteristiek gebouw

Tot zover is alles goed, maar de gemeenteraad is wel in het geweer gekomen voor wat betreft twee voorname punten. Ten eerste wil de politiek dat het huidige ziekenhuis niet rigoureus gesloopt wordt. Daarom wil men, op voorstel van GroenLinks en de SP, dat ‘in de intentieovereenkomst met St Jansdal wordt opgenomen dat een karakteristiek deel/karakteristieke elementen van het bestaande ziekenhuis zullen worden gehandhaafd, al dan niet met een andere functie dan de huidige’.  Het kan dat er andere zorgvoorzieningen in het oude ziekenhuis komen, het kan dat het ziekenhuis wordt omgebouwd tot een voorziening met zorgwoningen voor bijvoorbeeld ouderen of mensen die veel zorg nodig hebben en het kan ook zijn dat bij die plannen alleen de gevel of een deel daarvan behouden blijft, maar het ziekenhuis mag niet als geheel verloren gaan.

‘Veel mensen hebben een gevoel bij het gebouw, dat voor hen samenhangt met een geboorte of een overlijden. Hou dat in stand,’ was de motivering van Alexander Sprong daarbij.

SEH en geboortezorg

Een tweede ding is dat de nieuwbouw ook ruimte moet bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Lelystad heeft een forse groeiambitie, waarbij de stad zou groeien tot een inwonertal van 80.000 nu tot 140.000 in de nabije toekomst. De politiek wil dat dan ook de terugkeer van spoedeisende eerste hulp en acute verloskunde, twee zaken die het Lelystadse ziekenhuis verloor bij de overname, weer op de agenda staan.

Nieuwbouwplannen moeten daarom flexibel zijn, het mag niet zo zijn dat een nieuwgebouwd ziekenhuis daar geen ruimte meer voor heeft. Overigens strookt dat laatste ook met de wens van St Jansdal, die het nieuwe ziekenhuis zodanig wil ontwerpen zodat het indien nodig makkelijk uitgebreid kan worden.

Tot slot wil de gemeenteraad ook dat andere zorginstellingen in het huidige gebied terecht kunnen, niet alleen St Jansdal. 

Politieke botsing

Het voorstel met deze aanpassingen kwam dinsdag van GroenLinks en de SP, maar daar gingen wel forse politieke botsingen aan vooraf. Aanvankelijk was het GroenLinks die deze punten twee weken geleden inbracht tijdens de raadsvergadering, maar die partij zag zich opeens ingehaald worden door de SP, die vergelijkbare punten spontaan in een nieuw voorstel verwoordde en GroenLinks daarbij passeerde, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Veel partijen spraken daar schande van.

Ook gisteren was de kou nog niet helemaal uit de lucht. ‘Over het proces en de vorm zijn we het erg oneens, maar inhoudelijk konden we elkaar wel vinden,’ zei Sjaak Kruis (GroenLinks), die over zijn eigen schaduw was heengestapt en op de inhoud de samenwerking met de SP had gezocht.