Rekenkamer Dronten duikt in dossier 'landjepik'

Dronten - De Rekenkamer Dronten heeft de handschoen die de gemeenteraad haar toewierp opgepakt en gaat onderzoek doen in het dossier 'oneigenlijk grondgebruik', ook wel 'landjepik' genoemd. Een maand geleden had de gemeenteraad de Rekenkamer gevraagd dat te doen.

In gesprek

‘Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het verzoek en waarderen het dat u ons op deze wijze benaderd,’ antwoord de Rekenkamer nu in een brief aan de gemeenteraad.  

‘Op basis van het verzoek zal de Rekenkamer Dronten starten met een vooronderzoek en documentenstudie, om alle relevante (beleids-) documenten in beeld te krijgen. Daarnaast willen wij graag op korte termijn met een vertegenwoordiging van uw raad in gesprek, om een zo compleet als mogelijk beeld te krijgen van de aanleiding en overwegingen voor uw verzoek en op welke vragen het onderzoek wat u betreft ten minste een antwoord dient te geven. U heeft daar in uw verzoek overigens al een voorzet in gegeven. Op basis van uw verzoek en het gesprek met een vertegenwoordiging van uw raad formuleren wij de specifieke onderzoeksvragen en voeren het feitelijke onderzoek, zo veel als mogelijk, in eigen beheer uit. Op de daartoe geëigende momenten zullen wij u over de voortgang informeren.’

Onafhankelijk

De Rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie en doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid.

‘Oneigenlijk grondgebruik’ is zo’n dossier dat de gemeenteraad al jarenlang bij tijd en wijle hoofdpijn bezorgd. Het gaat om bewoners die, onwetend of willens en wetens, een stukje gemeentegrond bij de tuin of het perceel hebben betrokken. In veel gevallen mag dat niet en moet de grond worden teruggegeven aan de gemeente, in andere gevallen wordt mensen aangeboden het stukje grond te kopen van de gemeente. Het regent echter al jarenlang klachten, met name over de manier waarop bewoners door de gemeente worden benaderd.