Inwoners kiezen meest herkenbare en typische gebouw van Lelystad

Lelystad - Lelystad heeft vele gebouwen, woningen, kunstwerken, stadsgezichten en objecten waar een verhaal achter zit. De gemeente wil samen met inwoners deze bijzondere gebouwen en objecten voor het voetlicht brengen en de verhalen van de (eerste) bewoners/makers/ontwerpers bij de gebouwen/objecten vereeuwigen.

Ze zijn markant, bekend, herkenbaar, bijzonder of speciaal. Ze zijn zo kenmerkend dat je daaraan meteen Lelystad herkent. De gekozen beeldbepalende en karakteristieke gebouwen/objecten worden voorzien van een schildje. Inwoners kunnen hun keuze aangeven via www.lelystad.nl/typischlelystad. Hiermee wordt invulling gegeven aan een initiatiefvoorstel van de toenmalige fractievoorzitter van de InwonersPartij, Luc Baaten.

Toeristische wandel- en fietsroute

Als de beeldbepalende gebouwen/objecten zijn gekozen, is het de bedoeling dat er een toeristische wandel- en fietsroute wordt ontwikkeld die hierlangs gaat. De schildjes zorgen voor de herkenbaarheid. Op het schildje staat een QR-code. Door de QR-code te scannen, krijgt de wandelaar of fietser meer te horen over de bijzonderheden van dat gebouw, object of kunstwerk. De beeldbepalende gebouwen/objecten route is een nieuw toeristisch product en past binnen de toeristische ambities van Lelystad.

Kiezen uit 10 suggesties of zelf een suggestie doen

Welk gebouw, object, kunstwerk of stadsgezicht vinden inwoners typisch Lelystads? Zij kunnen kiezen uit 10 suggesties of zelf een gebouw voorstellen. Dit kan tot en met 12 april 2021. Daarna kijkt een commissie bestaande uit verschillende inhoudelijke experts van de gemeente en de wethouder Cultuur, Madelon van Noort, naar alle inzendingen. De commissie kiest hieruit 25 gebouwen. Deze krijgen een speciaal schildje, dat op het pand bevestigd wordt.

Vier gebouwen krijgen sowieso een schildje

Volgens de gemeente zijn er vier gebouwen/objecten herkenbaar en typisch Lelystad. Deze krijgen sowieso een schildje en een plek in de wandel- en fietsroutes. Dat zijn:

  • De Agora (theater)
  • De Zeespiegel (kunstwerk voor de Kubus)
  • De Anaconda (fietsbrug)
  • (kopie van de) De Cantine van het Werkeiland (nu te vinden naast Batavialand)

[De tekst gaat verder na de foto]

Stuur uw eigen typisch Lelystadse gebouw in

Welk gebouw, object, kunstwerk of stadsgezicht vinden inwoners zo herkenbaar dat het typisch Lelystads is? Zij kunnen een keuze maken uit de lijst of hun eigen gebouw of object insturen. Daarbij volgen zij de volgende stappen:

Schildjes geen status tot gemeentelijk monument

De schildjes zorgen ervoor dat de gebouwen/objecten extra opvallen vanwege hun karakteristieke en/of architectonische waarde. Zij krijgen daarom de status beeldbepalend pand toegekend. Dit betekent niet dat met het plaatsen van de schildjes de betreffende gebouwen/objecten de status van gemeentelijk monument krijgen. De formele aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument is op grond van de monumentenwet en de gemeentelijke erfgoedverordening een ander traject en heeft een wettelijke bescherming van het monumentale karakter tot gevolg. Het plaatsen van schildjes op ‘beeldbepalende’ panden leidt niet tot beschermende maatregelen. Het verhoogt slechts de herkenbaarheid van de typisch Lelystadse gebouwen/objecten.

Kijk voor meer informatie op www.lelystad.nl/typischlelystad en kies het meest herkenbare en typisch Lelystads gebouw, stadsgezicht of kunstwerk.