Extra onderzoek naar aardwarmte

Regio - De provincies Flevoland en Noord-Holland doen onderzoek naar aardwarmte in de diepe ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Duurzame warmtebron

De provincies hebben Energie Beheer Nederland (EBN) opdracht gegeven om vanaf maart aanvullend seismisch onderzoek te doen, omdat aardwarmte als veelbelovende duurzame warmtebron wordt gezien. Voor het verwarmen van woningen en kantoren is het gebruik van aardwarmte een duurzaam alternatief voor aardgas. De provincies Noord-Holland en Flevoland willen daarom het gebruik van aardwarmte als warmtebron versnellen.

Programma Versnelling Aardwarmte MRA

In het programma Versnelling Aardwarmte MRA richten zij zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van aardwarmte als warmtebron is juiste kennis over de ondergrond nodig. De twee provincies hebben EBN gevraagd extra seismisch onderzoek te doen in de MRA om erachter te komen waar de warmte zit en of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen. Het onderzoek maakt deel uit van programma SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) van EBN waarin grote delen van Nederland al in kaart zijn gebracht.