Flevoland op plek 2 daling diefstal uit en vanaf motorvoertuigen

Regio - De provincie Flevoland zag in 2020 gemiddeld een flinke afname in diefstal uit en vanaf motorvoertuigen (19,5%). De provincie staat wat betreft deze procentuele afname op de tweede plek in Nederland. Dit blijkt uit recente CBS-cijfers.

Diefstal van motorvoertuigen nam af met 16,7% en diefstal van motorvoertuigen en brom-, snor- en fietsen met 9,8%.

Diefstal motorvoertuigen in Lelystad gehalveerd in 2020

Het aantal diefstallen van motorvoertuigen stond in 2020 op 175, tegenover 210 in 2019. Vooral in Almere is het aantal diefstallen hoog, gevolgd door Lelystad. Het aantal diefstallen daalde in Almere van 151 naar 124. Het aantal diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen daalde van 1.062 naar 885. Vooral Lelystad droeg bij aan deze vermindering, waar het aantal meer dan halveerde en afnam van 152 naar 330.

Ook in Zeewolde en Dronten was sprake van een (bijna) halvering. Het aantal diefstallen van brom-, snor- en fietsen nam in Flevoland met bijna 10% af; van 1.240 naar 1.119.