Onderzoek: 'Vakantieparken Dronten vooral recreatief gebruikt'

Dronten - 'Vrijwel alle vakantieverblijven in Dronten worden gebruikt, waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk recreatief'. Dit constateert burgemeester Jean Paul Gebben tevreden naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van recreatieverblijven.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van mogelijke niet toegestane bewoning. ‘Op enkele vakantieverblijven is permanente bewoning gesignaleerd of verblijf van arbeidsmigranten, met toestemming van de parkeigenaren. Daarover gaan we in gesprek'.

Aanpassing bestemmingsplan nodig

Om handhavend te kunnen optreden tegen niet toegestane bewoning is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor is door de gemeenteraad van Dronten op 18 februari een voorbereidingsbesluit genomen. Hiervoor was het van belang in beeld te brengen op welke wijze de recreatieverblijven worden bewoond. Daarom heeft gemeente in juni 2020 aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) gevraagd een nulmeting uit te voeren. Door het CCV zijn circa 2.250 vakantiehuizen en stacaravans op tien vakantieparken onderzocht. Er zijn betrokkenen geïnterviewd, terreinen zijn bekeken, het Kadaster is betrokken en er was inzage in de nachtregisters. Recent zijn de resultaten van het onderzoek door het CCV met de parkeigenaren besproken. Het rapport van het CCV en de vervolg aanpak wordt in het voorjaar door het college besproken.