Noodzaak voor cameratoezicht ontbreekt in Lelystad

Lelystad - Er is geen noodzaak op dit moment in Lelystad cameratoezicht in te stellen. Dat concludeert de gemeente na onderzoek. Voor het instellen van cameratoezicht moeten er ergens ernstige en structurele verstoringen van de openbare orde zijn, en dat is niet het geval.

Aanleiding

Burgemeester Henry Meijdam is in december door de gemeenteraad gevraagd nog eens naar de inzet van cameratoezicht te kijken. Aanleiding daarvoor waren een drietal overvallen in korte tijd in het Lelycentre en een plofkraak in 2019.

Strenge voorwaarden

Permanent gemeentelijk cameratoezicht moet echter aan een aantal strenge voorwaarden voldoen voor het mag worden toegepast. Zo moet het nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde, moet het belang er van zijn aangetoond op basis van een veiligheidsanalyse en mag het slechts voor een afgebakende periode en voor een beperkt openbaar gebied gelden. Het mag bovendien alleen worden ingezet voor handhavingsdoeleinden, niet voor opsporing, hoewel handhavingsbeelden daarbij wel kunnen worden gebruikt.

Na het wegen van alle voorwaarden komt de gemeente tot de conclusie dat er op dit moment nergens in Lelystad reden is voor permanent gemeentelijk cameratoezicht. Cameratoezicht is bovendien erg duur: de kosten variëren van tussen de 100.000 en 200.000 euro per jaar.

Flexibele inzet

De gemeente acht flexibel cameratoezicht bij ‘seizoensgebonden problematiek’, zoals bijvoorbeeld jongerenoverlast, de jaarwisseling of een reeks autobranden, wel denkbaar. Maar voor je dat doet moeten eerst andere maatregelen worden ingezet. Pas als die onvoldoende effect hebben, mag cameratoezicht worden toegepast. Ook dan is het duur: besluitvorming voor zo’n proces kost gemiddeld drie maanden, waarna de inzet 8.000 euro per maand kost.

Particuliere camera’s

Overigens hangen er volgens het gemeentelijk overzicht in Lelystad zo’n 1.400 officieel geregistreerde particuliere en/of beveiligingscamera’s bij bedrijven en instellingen. De laatste hangen bijvoorbeeld ook aan het Stadhuis. Tel daar niet-geregistreerde camera’s bij bijvoorbeeld woningen en in bussen bij op, en je komt op duizenden camera’s. Ook die beelden kunnen worden gebruikt bij handhaving en/of opsporing.