Meer stembureaus in Dronten de komende verkiezingen

Dronten - Het is een misverstand dat er de komende Tweede Kamerverkiezingen minder stembureaus in Dronten zijn. De lokale SP heeft er vragen over gesteld, nadat eerder de SP in de Tweede Kamer dat ook al deed, maar die vragen zijn gebaseerd op foutieve informatie. Er zijn juist meer stemlocaties.

Dat laatste was ook een oproep van de Tweede Kamer: in verband met de coronaepidemie moet het mensen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt te stemmen, zonder dat dat enorme drukte oplevert in en rond de stembureaus.

Twee meer

Bij eerdere verkiezingen had de gemeente 18 stembureaus. Omdat in verband met corona de basisscholen afvallen als stemlocatie, leek het alsof er de komende verkiezingen minder stemlocaties zijn. Maar het wegvallen van de basisscholen wordt opgelost door op een aantal locaties meerdere stemlokalen te openen: in sportzaal De Beurs in Dronten-West komen drie stembureaus, in De Meerpaal, sportzaal De Landing, sportzaal De Stal en de dorpshuizen Het Koetshuis (Biddinghuizen) en De Steiger (Swifterbant) elk twee. Per saldo komt het aantal stembureaus daarmee op 20, twee meer dus dan normaal.

Daar komt bij dat naast de verkiezingsdag op 17 maart een drietal stembureaus in de drie kernen ook op 15 en 16 maart open zijn. Dat is met name voor risicogroepen die niet het risico willen lopen in drukte te belanden bij een stembureau. Het betreft daar de stembureaus De Beurs (Dronten), Het Koetshuis (Biddinghuizen) en De Steiger (Swifterbant).  Daarnaast kunnen 70-plussers per brief stemmen.

 

Een overzicht van alle stembureaus op 17 maart:

Dronten:

 • De Meerpaal, De Rede 80, Dronten. Hier zijn twee stembureaus.
 • Kantine Sportvereniging Reaal, Muntmeesterdreef 2, Dronten.
 • Sportzaal De Beurs, Beursplein 4, Dronten. Hier zijn drie stembureaus.
 • Remise brandweerkazerne, Installatieweg 36, Dronten.
 • Kerkcentrum De Ark, De Oost 54, Dronten.
 • Ontmoetingskerk, De Ketting 20, Dronten.
 • Sportzaal De Landing, Lancasterdreef 63, Dronten. Hier zijn twee stembureaus.
 • Clubhuis Golfresidentie, Golfresidentie 129, Dronten.
 • Sportzaal De Stal, De Barrage 6, Dronten. Hier zijn twee stembureaus.

Biddinghuizen:

 • Dorpscentrum Het Koetshuis, Baan 33, Biddinghuizen. Hier zijn twee stembureaus.
 • Mimar Sinan Moskee, Klaversingel 93, Biddinghuizen

Swifterbant:

 • Dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2, Swifterbant. Hier zijn twee stembureaus.
 • Kerkcentrum De Hoeksteen, De Poort 19, Swifterbant.