Dronten benadert slachtoffers toeslagenaffaire actief met aanbod van hulp

Dronten - Dronten wil de slachtoffers van de toeslagenaffaire in de gemeente actief benaderen met de vraag of zij hulp nodig hebben. Daartoe heeft men een zogenaamde machtigingsovereenkomst afgesloten met de Belastingdienst.

In totaal zijn er 29 ouders van wie bekend is dat zij slachtoffer zijn. Vier van hen hebben zich zelf gemeld bij de gemeente.

Proactief

Door de overeenkomst met de Belastingdienst is de gemeente in staat zelf proactief in contact te treden met slachtoffers. Een consulent van de gemeente zal dat doen en slachtoffers vragen of zij hulp nodig hebben. Want los van de financiële compensatie die slachtoffers gebonden is, kunnen er ook op velerlei andere vlakken problemen zijn ontstaan,   rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Daarnaast kan er bij slachtoffers sprake zijn van wantrouwen richting de overheid, waardoor men zich niet zelf meldt voor hulp. ‘Gemeenten, dan wel de door gemeenten gemandateerde organisaties, zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer de inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van Belastingdienst/Toeslagen.’

Hulp bieden

‘Het aantal van 29 gedupeerden zijn inwoners die zich als gedupeerde gemeld hebben bij de Belastingdienst. We proberen zo snel mogelijk de getroffen inwoners te vinden en ondersteuning te bieden. Na toegang tot het portaal van de Belastingdienst worden de gedupeerden benaderd en inventariseert de consulent waar hulp en of ondersteuning geboden kan worden,’ schrijft het college in antwoord op vragen die de SP-fractie heeft gesteld over de kwestie.