Column Kees Bakker | Testen is gelukkig een eigen keuze

Dronten - Mijn collega Gerrit Wijnne schreef vorige week een column naar aanleiding van een artikel op de website van de Drontenaar. De strekking van het verhaal: partijen die betrokken zijn bij de grootschalige testpilot in Dronten doen nogal schimmig over wat er nou precies onderzocht wordt.

‘Iedereen houdt angstvallig stil wat er bij coronatests in Dronten wordt onderzocht,’ luidde de kop van een artikel op de website van krant De Drontenaar. Wat is er dan precies aan de hand? Wat wordt er onderzocht? Waarom daar zo ‘geheimzinnig’ over doen?

Niets geheimzinnigs

Ik heb er een heel ander gevoel bij. De pilot op zich is vrij duidelijk: mensen kunnen zich tot drie keer laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Voor degene die zich laat testen is daar niets geheimzinnigs aan. 

Verder kan iedereen zich er wat bij voorstellen wat onderzoeksvragen kunnen zijn. Bijvoorbeeld: als mensen de mogelijkheid krijgen geboden, laten ze zich dan ook vaker testen? Leidt dat tot meer aangetoonde besmettingen? Leidt het tot een beter inzicht over hoe het virus zich verspreidt? 

Ik kan nog wel wat meer onderzoeksvragen bedenken. Welke leeftijdsgroepen laten zich vaker testen? Laten mannen zich vaker testen dan vrouwen? Laten mensen met een allochtone achtergrond zich vaker testen dan mensen met een westerse achtergrond? Als het andersom is: hoe bereik je die mensen dan? Zijn mensen bereid zelf een iets minder prettige test te ondergaan als ze het idee hebben daarmee hun omgeving beter te beschermen? Laten mensen uit Swifterbant, die zich in het eigen dorp kunnen laten testen, zich vaker testen dan mensen uit Biddinghuizen, die ervoor naar Dronten of Swifterbant moeten?

Uitkomsten beïnvloeden

Probleem is alleen: als je van tevoren alle onderzoeksvragen benoemt in de openbaarheid, beïnvloedt je daarmee de uitkomsten. Zoals iemand op Facebook reageert op de column van mijn collega: als je een test houdt waarbij de ene helft een medicijn krijgt en de andere helft een placebo, ga je ook niet van tevoren zeggen die het medicijn en wie het placebo krijgt. 

Ik ervaar het niet benoemen van alle onderzoeksvragen dus niet als een geheimzinnigheid of complot, het lijkt me nogal logisch. En iedereen mag voor zichzelf uitmaken of hij zich wel één, twee of drie keer laat testen of helemaal niet. Om op de laatste vraag van Gerrit antwoord te geven: ‘Moet ik, zoals ik van plan was, gewoon deelnemen aan het grootschalige testen en mijn steentje bijdragen?’ Ja, ik zou dat doen. Maar het is je eigen keuze, gelukkig.