'Het Ruim verdient juist een investering'

Dronten - De brief van de ‘Belangenvereniging Vastgoedeigenaren Vitaal Suydersee’ (BVVS) aan de gemeenteraad van Dronten is een aantal andere pandeigenaren in het verkeerde keelgat geschoten. Met name oud-winkeliers die nog een pand bezitten in Suydersee herkennen zich niet in de in de brief geschetste problemen en oplossingen.

Transformatie

In een brief aan de gemeenteraad vraagt de BVVS om versneld de transformatie in bepaalde delen van Suydersee op te pakken, omdat ook na de coronacrisis de consument meer via internet zal bestellen en de leegstand daarmee extra zal groeien in het centrum van Dronten. Door winkelpanden een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld woningen, kan leegstand worden bestreden. Vermindering van 10 tot 20 procent van het totale aantal meters winkeloppervlakte wordt daarbij als doel genoemd. In de brief wordt expliciet de omgeving van Het Ruim genoemd.

Niet namens iedereen

‘Maar wie zijn die vastgoedeigenaren? Veel pandeigenaren met een pand aan Het Ruim zijn geen lid van genoemde belangenvereniging,’ stelt Fred Visch namens een aantal van die eigenaren in een reactie op de brief van BVVS. ‘Deze pandeigenaren zijn veelal winkeliers van het eerste uur, die gestopt zijn en hun pand nu verhuren. De huuropbrengst is voor hen een belangrijke bron van inkomsten, hun pensioen. Daarnaast is er volgens de BVVS sprake van een behoorlijke leegstand. Maar zit die leegstand in de panden aan Het Ruim? Nee dus: er staat nu één pand te huur en verder is alles gevuld. En ook voor dit ene pand is belangstelling.’

[De tekst gaat verder na de foto]

Erfgoed

Herbestemming of zelfs sloop zou een enorme vergissing zijn, stelt Visch. ‘In feite is dit deel van het centrum een stukje erfgoed van de gemeente. Dat er wat opgeknapt moet worden, daar is iedereen het over eens. Zelfs de gemeente schrijft in haar actieplannen dat dit gebied kansrijk is voor (startende) ondernemers en nieuwe concepten.’

Visch verdenkt met name de grote vastgoedeigenaren er van om via het herbestemmen van de oude panden aan Het Ruim vooral de leegstand in hun eigen nieuwe panden te willen oplossen, want de winkeliers die er nu zitten zullen toch ergens naartoe moeten als de winkels worden herbestemd als woningen. ‘En dan naar alle waarschijnlijkheid tegen behoorlijk hogere huren voor die winkeliers.’

Op de groei

Bovendien zou herbestemming van de panden op dit moment vernietiging van kapitaal zijn, omdat Dronten groeiambities heeft. ‘In 2006 werd het nieuwe winkelcentrum Suydersee met een groots vertoon geopend. Het centrum is gebouwd op een groei van de gemeente naar 50.000 à 60.000 inwoners. Wat is daarmee gebeurd? We zitten nog steeds rond de 40.000 inwoners. Wat gaat er gebeuren als we nu echt doorgroeien naar 70.000 inwoners en we hebben de nodige winkels aan Het Ruim gesloopt? Hebben we dan nog genoeg winkelmeters of moeten we elders maar weer een winkelcentrum bouwen? Lijkt ons niet verstandig.’

Boodschap

De boodschap aan de gemeente van deze pandeigenaren is duidelijk: ‘Gemeente Dronten, investeer 2021 in dit deel! En bezint eer gij begint.’

Lees ook: Vastgoedeigenaren pleiten voor Taskforce Vitaal Suydersee in Dronten