Twee voor twaalf voor golfbaan in Lelystad

Lelystad - De perikelen rond de golfbaan in Lelystad zijn in een impasse geraakt. Daardoor dreigt de golfbaan binnen nu en twee tot drie maanden ‘vrijwel zeker onherstelbaar vernietigd te zijn’. Die angst spreekt de Golfclub Lelystad uit in een brief aan de gemeente en Unigolf.

Conflict

Unigolf is de ontwikkelaar van het Flevo Golf Resort. Daar ligt een 18-holes golfbaan die eigendom is van de ontwikkelaar. Die golfbaan is volgens Unigolf niet rendabel te krijgen en daarom wil men op een deel woningen bouwen. Er zou dan een 9-holes golfbaan overblijven.

De gemeente wil niet meewerken aan meer woningbouw. Het bestemmingsplan zou daarvoor veranderd moeten worden en dat is men niet van plan. De gemeente heeft eerder wel aan Unigolf aangegeven de baan over te willen nemen, op voorwaarde dat ook de openbare wegen en het groen aan de gemeente worden overgedragen. Men wil daar echter niet voor betalen, dat is niet gebruikelijk bij de overdracht van openbaar groen. Unigolf wil er wel geld voor hebben. De situatie verkeert nu in een patstelling, waarbij Unigolf besloten heeft de baan niet meer te onderhouden. De baan verwilderd hierdoor en dreigt volgens de Golfclub onherstelbaar beschadigd te raken.

Impasse doorbreken

De Golfclub en de Bewonersvereniging Flevo Golf Resort vragen de gemeente en Unigolf dringend opnieuw in overleg te gaan om te voorkomen dat er straks helemaal geen golfbaan meer is in Lelystad. Beiden zijn niet tegen de woningbouwplannen, zij het op beperktere schaal dan Unigolf wil. Daarna zou er een 9-holes golfbaan overblijven, die men graag zelf in exploitatie wil nemen.

In een brief aan de gemeente merkt men op dat dit tegemoet komt aan de wens een locatie te vinden voor ‘excellente woningbouw’. Verder stelt men dat de golfbaan bijdraagt aan het woongenot in Lelystad, een positief effect heeft op het vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en bedrijven en een positief effect heeft op de vitaliteit van met name senioren ‘die deze sport tot op hoge leeftijd uitoefenen’. De Golfclub merkt op dat Unigolf de gronden, opstallen, golfbaan en onderhoudsmaterieel om niet als bruidsschat mee wil geven als de gemeente instemt met de woningbouwplannen. Ook de wegen en het openbaar groen zouden dan om niet aan de gemeente ter beschikking worden gesteld. Volgens de Golfclub is een 9-baans hole in eigen beheer door haar goed te exploiteren.

Beperkte woningbouw

De Bewonersvereniging is ook niet tegen de woningbouwplannen, al merkt men wel op dat daardoor een verkeersinfarct kan ontstaan bij de enige toegangsweg van de wijk aan de Houtribweg. De Bewonersvereniging zegt bovendien dat een meerderheid van de bewoners ook achter beperktere woningbouw en het daarmee openhouden van de 9-baans golfbaan staat. In een brief schrijft men bovendien dat er halverwege 2020 een gemeentelijk aanbod is gedaan aan Unigolf om te praten over een beperkte vorm van woningbouw, maar dat Unigolf alleen over het eigen, volledige bouwplan wil praten.

Burgerinitiatief is tegen

Tegelijkertijd is er een ‘Burgerinitiatief Golfpark, Flevo Golf Resort en andere belanghebbenden’ die faliekant tegen de bebouwingsplannen is. Ook zij hebben de gemeente benaderd in een brief. ‘Vanuit de Golfclub Flevoland is aan u een oproep gedaan in te stemmen met de bouwplannen van Unigolf op het Flevo Golf Resort, aangrenzend aan het Golfpark (de villawijk naast Flevo Golf Resort, red.). Deze oproep doet echter geen recht aan de feitelijke situatie, met name waarin het betreft de meningsvorming onder de bewoners.’ Uit een eerder door het Bewonersinitiatief gehouden petitie zou namelijk blijken dat een meerderheid van ‘alle bewoners’ tegen enige vorm van bebouwing is.

Drie opties 

Men heeft in eigen beheer een toekomstvisie opgesteld. Daarin schets men drie opties: een 18-holes golfbaan, een 9-holes golfbaan met omringend park een geheel parkachtige groene omgeving. Die visie is onlangs gepresenteerd aan wethouder Jack Schoone.

Gerelateerd nieuws